Правоспособни лица

Изтегляне Юридически лица XLS
Изтегляне Физически лица XLS

Описание на услугите по правоспособност за дейности по геодезия, картография или кадастър

Постоянен адрес - гр./н.м. Постоянен адрес - ул./ж.к. Име Адрес за кореспондения - гр./н.м. Адрес за кореспонденция ул./ж.к. Телефон Имейл Факс
БЛАГОЕВГРАД ул. "Скаптопара" №3 ИНЖ. СТОЯН ИВАНОВ УЗУНОВ БЛАГОЕВГРАД ул. "Скаптопара" №3
БЛАГОЕВГРАД ул. "Тодор Александров" №85 ИНЖ. АТАНАС ДИМИТРОВ АТАНАСОВ БЛАГОЕВГРАД ул. "Тодор Александров" №85 073/21916;30423
БЛАГОЕВГРАД ул. "Иван Михайлов" №61, вх.Б, ап.8 ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ КАСТЕЛОВ БЛАГОЕВГРАД ул. "Иван Михайлов" №61, вх.Б, ап.8
БЛАГОЕВГРАД ул. "Броди" №44а ИНЖ. ПЕТЪР АСЕНОВ МУТАФЧИЕВ БЛАГОЕВГРАД ул. "Броди" №44а
БЛАГОЕВГРАД ул. "Трети март" №9 ИНЖ. ЗАХАРИ ЯКИМОВ ДОНЕВ БЛАГОЕВГРАД ул. "Трети март" №9 073/22892;31805
БЛАГОЕВГРАД ж.к. "Запад" №2, ет.2, ап.5 ИНЖ. ЛЮБЕН КОСТАДИНОВ НИКОЛОВ БЛАГОЕВГРАД ж.к. "Запад" №2, ет.2, ап.5 886681753
БЛАГОЕВГРАД ул. "Илинден" №23 ИНЖ. ЯНЕ ГРИГОРОВ ЯНКОВ БЛАГОЕВГРАД ул. "Илинден" №23
БЛАГОЕВГРАД ул. "Крали Марко" №6, ет.4, ап.8 ИНЖ. ГЕОРГИ БОГОМИЛОВ БОГДАНОВ БЛАГОЕВГРАД ул. "Крали Марко" №6, ет.4, ап.8 073/830493
БЛАГОЕВГРАД ж.к. "Елхово", бл.107, вх.Б, ет.4, ап.8 ИНЖ. АТАНАС ВОДЕНОВ БОЯДЖИЕВ БЛАГОЕВГРАД ж.к. "Елхово", бл.107, вх.Б, ет.4, ап.8 073/35696
БЛАГОЕВГРАД ж.к. "Ален мак", бл.39, вх.В, ет.4, ап.7 ИНЖ. ФИЛИП КРЪСТЕВ ЯНЧЕВ БЛАГОЕВГРАД ж.к. "Ален мак", бл.39, вх.В, ет.4, ап.7
БЛАГОЕВГРАД ул. "Бодрост" №10 ИНЖ. ЛЮБЕН ЯНЕВ КАРАДЖОВ БЛАГОЕВГРАД ул. "Бодрост" №10 88300019
БЛАГОЕВГРАД ж.к. "Еленово", бл.11, ет.2, ап.5 ИНЖ. ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ЮРУКОВ БЛАГОЕВГРАД ж.к. "Еленово", бл.11, ет.2, ап.5
БЛАГОЕВГРАД ж.к. "Ален мак", бл.38, вх.Б, ет.2, ап.4 ИНЖ. ЛАЗАР НЕДЕЛЬОВ БАНГЬОЗОВ БЛАГОЕВГРАД ж.к. "Ален мак", бл.38, вх.Б, ет.2, ап.4 07349512; 087598562
БЛАГОЕВГРАД ул. "Георги Сава Раковски" №6, ап.4, ет.2 ИНЖ. РАДОЙ МАНЧЕВ ХАДЖИЕВ БЛАГОЕВГРАД ул. "Георги Сава Раковски" №6, ап.4, ет.2
БЛАГОЕВГРАД ж.к. "Ален мак", бл.32А, ап.3 ИНЖ. БОЙКА КОСТАДИНОВА ВАСЕВА БЛАГОЕВГРАД ж.к. "Ален мак", бл.32А, ап.3
БЛАГОЕВГРАД ул. "Иван Михайлов" №49 ИНЖ. ЕМИЛ СЕРАФИМОВ ТОШЕВ БЛАГОЕВГРАД ул. "Иван Михайлов" №49
БЛАГОЕВГРАД ж.к. "Еленово", бл.123, ет.2, ап.3 ИНЖ. ИЛОНКА ДАНЧЕВА ГОШЕВА БЛАГОЕВГРАД ж.к. "Еленово", бл.123, ет.2, ап.3 073/43180
БЛАГОЕВГРАД ул. "Дойран" №3, ет.1, ап.2 ИНЖ. РАДОЙ АНДОНОВ ДИМКОВ БЛАГОЕВГРАД ул. "Дойран" №3, ет.1, ап.2 073/880492;0897985654
БЛАГОЕВГРАД ул. ”Илинден” №8, ет.2, ап.4 ИНЖ. ГЕОРГИ МЕТОДИЕВ ПАСКОВ БЛАГОЕВГРАД ул. ”Илинден” №8, ет.2, ап.4 073/881406
БЛАГОЕВГРАД ул. "Броди" №34, вх.А, ет.4, ап.15 ИНЖ. ПЕТЪР ХРИСТОВ ЦВЕТКОВ БЛАГОЕВГРАД ул. "Броди" №34, вх.А, ет.4, ап.15 0885 14 20 63