Премини към основното съдържание

ИНЖ. НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ПАНДИЛОВ

ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР
да
Тип
Физическо лице
Партиден №
2707
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
Адрес
кв. „Враждебна”, ул. „20” № 13
Телефон
0887 89 37 23
Email
pandilov_bg@abv.bg

slogan bg