Премини към основното съдържание

"ТИАРИ КЪМПАНИ" ЕООД

ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР
да
Тип
Юридическо лице или ЕТ
Партиден №
3071
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
СИЛИСТРА
Адрес
ул.Петър Берон №1, вх.А,ет.1, ап.1
Телефон
0888544199
Email
radkastoicheva@abv.bg

slogan bg