Премини към основното съдържание

"ГЕОМАКС" ЕООД

ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР
да
Тип
Юридическо лице или ЕТ
Партиден №
2812
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Адрес
ул. „Плиска”№ 5, вх. Б, ет. 5, ап. 15
Телефон
062 / 672 575, 0898 465 686
Email
geomaxbox@abv.bg

slogan bg