"ГЕОМАКС" ЕООД

Версия за печатВерсия за печат
ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР: 
да
Тип: 
Юридическо лице
Партиден №: 
2812
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР: 
27.05.2020
Нас. място за кореспонденция: 
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Адрес за кореспонденция: 
ул. „Плиска”№ 5, вх. Б, ет. 5, ап. 15
Телефон: 
062 / 672 575, 0898 465 686
Имейл: 
geomaxbox@abv.bg