Премини към основното съдържание

ИНЖ. НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

Тип
Физическо лице
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
СОФИЯ
Адрес
ж.к. "Люлин", бл.352, ап.23

slogan bg