Премини към основното съдържание

ИНЖ. ЙОРДАН ИВАНОВ ДОБРЕВ

ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР
да
Тип
Физическо лице
Партиден №
2160
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
Адрес
ул. "Захари Стоянов" № 12 а
Телефон
0886 319645
Email
dancho_dobrev@abv.bg

slogan bg