ИНЖ. АНГЕЛ СТОЯНОВ ЮРУКОВ

Версия за печатВерсия за печат
Тип: 
Физическо лице
Нас. място за кореспонденция: 
ПЛОВДИВ
Адрес за кореспонденция: 
ул. „ген. Д. Николаев” № 12
Телефон: 
887610709
Имейл: 
a_yurukov@abv.bg