Премини към основното съдържание

ИНЖ. ВЕСКО СТАЛЕВ СТАЛЕВ

ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР
да
Тип
Физическо лице
Партиден №
523
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
ХАСКОВО
Адрес
ул. "Климент" №3А
Телефон
038/34298;048915505
Дата на изтичане на срока на преминат курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация

slogan bg