Премини към основното съдържание

ГЕО ВИ МАП ЕООД

ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР
да
Тип
Юридическо лице или ЕТ
Партиден №
2031
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
БЛАГОЕВГРАД
Адрес
ж.к. "Еленово", бл. 123, вх. А, ет. 2, ап. 3
Телефон
887211998
Email
geovimap@gmail.com

slogan bg