Премини към основното съдържание

ГЕОПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ ООД

ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР
да
Тип
Юридическо лице или ЕТ
Партиден №
2023
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
СОФИЯ
Адрес
ул."Галичица"17,ет.1,ап.4
Телефон
9632876
Email
office@geoproekt.bg

slogan bg