Премини към основното съдържание

ИНЖ. АНТОН ПЕТРОВ БОГДЕВ

Тип
Физическо лице
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
ВАРНА
Адрес
ул. Арх.Петко Момчилов №22, ет.2, ап.120

slogan bg