Премини към основното съдържание

"БИБИШКОВ ТРЕЙД" ООД

ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР
да
Тип
Юридическо лице или ЕТ
Партиден №
3424
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
КОСТИНБРОД
Адрес
ж.к. Зора, бл. 7, вх. Б, ет. 3, ап. 7
Телефон
0882 55 44 65
Email
bibishkov.trade@gmail.com

slogan bg