Премини към основното съдържание
Търсене по населено място
Търсене по име
До: Дата на отпубликуване Написано на Дата на отпубликуване Подразделения
Изх. № 24-26207-26.10.2020г. До Пламен Георгиев Герасимов ул. „Цар Симеон Велики“ № 116 гр. Видин 3700 До Ваньо Тодоров Витков… 29.10.2020 Видин
Изх. № 22-212-28.10.2020 г. ДО: ИРИНКА АТАНАСОВА СПАСОВА
СПАС ГЕОРГИЕВ СПАСОВ
МАРИЯН ГЕОРГИЕВ ДРАГНЕВ
ЗЛАТИНКА…
29.10.2020 Бургас
Изх. № 24-26538-29.10.2020 СЛАВЧО КОСТАДИНОВ КОНДЕВ 29.10.2020 Благоевград
Изходящ № 20-68635-16.10.2020 г. Дo: ВАЛЕНТИН АНГЕЛОВ СТОЯНОВ Дo: АЛДИН АНГЕЛОВ СТОЯНОВ Дo: ЕМИЛИЯ АНГЕЛОВА АСАН Дo: ВАЛЕНТИНА… 29.10.2020 Шумен
Изх. № 24-23842-05.10.2020 ДО: ЛЪЧЕЗАР ПРОДАНОВ ВИДЕВ ГР. СЛИВЕН, УЛ. „ВЕРИЛА“, БЛ. 3 ВХ. Б, АП. 2 ДО: МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА… 29.10.2020 Сливен
Изходящ № 24-22815-24.09.2020 г. ДО: ДИАНА АНДОНОВА ДИМОВСКА
ДО: ЙОРДАН ТОМОВ АТАНАСОВ
ДО: НИКОЛИНКА ИВАНОВА ТОМОВА
29.10.2020 Сливен
Изх.№ 24-23584-01.10.2020г. ЯНАКИ ЯНАКИЕВ
гр. София, ж.к. Разсадник Коньовица, бл.65, вх. В, ет.12, ап.55
29.10.2020 Сливен
Изходящ № 24-26586-29.10.2020 г. БОГДАН АТАНАСОВ ЩЪРБОВ
гр. Пловдив, ул.Митрополит Натанаил №7 ет.2
29.10.2020 Смолян
Изходящ № 24-26534-28.10.2020 г. ОЛГА СТОИЛОВА ТОНЧЕВА
ЦВЕТАН СТРАХИЛОВ ГЕОРГИЕВ
29.10.2020 София - град
Изходящ № 24-26536-28.10.2020 г. ВАСИЛ СТОЯНОВ СТОЯНОВ 29.10.2020 София - град
Изходящ № 24-26405-27.10.2020 БОГДАНА ИВАНОВА СУЛТАНОВА-ГАНЧЕВА
ДАНИЕЛА МИЛЧЕВА ДИМИТРОВА
29.10.2020 София - град
Изходящ № 24-26362-27.10.2020 г. АЛАДИН БИЛДИНГ ООД 29.10.2020 София - град
Изходящ № 24-26386-27.10.2020 г. ГЕОРГИ ИВАНОВ ЧЕТИНОВ
СВЕТЛА БОРИСОВА БИСОВА
29.10.2020 София - град
Изх. № 24-26424-28.10.2020 г. САВКА НИКОЛОВА ЗАХАРИЕВА 29.10.2020 София - град
Изх. № 24-26387-27.10.2020 ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ЧУКОВ
ЕМИЛИЯ БОРИСОВА ЧУКОВА
29.10.2020 София - град
Изходящ № 24-26392-27.10.2020 ВЛАДИМИР НИКОЛОВ АНГЕЛОВ
ГЕОРГИ НИКОЛОВ ЯНАКИЕВ
29.10.2020 София - град
Изходящ № 24-26310-27.10.2020 ГРАСИМ КАПИТАЛ ЕООД ПРОФЕКС – БИОПРОДУКТИ ООД
28.10.2020 Софийска област
Изх. № 24-22424-18.09.2020 г. ДО ЕЛИСАВЕТА ИВАНОВА БЕНКОВА-ГЕОРГИЕВА ул. „Студентска“ № 7, вх. 1, ет. 4, ап. 10 гр. Русе ДО… 28.10.2020 Русе
Изх. № 24-26317-27.10.2020 ЖАНЕТА СТОЙЧЕВА 28.10.2020 Велико Търново
Изх. № 24-26360-27.10.2020 РОМИНА ЦВЕТКОВА 28.10.2020 Велико Търново
Изх. № 24-26357-27.10.2020 ПЕНКА ПЕНЕВА
ПЛАМЕН КЕЧЕВ
СВЕТЛА КЕЧЕВА
28.10.2020 Велико Търново
Изх.№ 22-211-27.10.2020 г. Включен в преписка: 01-352591-10.08.2020 г. ДЕНИЦА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

28.10.2020 Бургас
Изходящ № 24-25814-21.10.2020г. До: МАРИЯ ГЕОРГИЕВА РОЕВА До: ПЕНКА НЕДЕВА ГЕОРГИЕВА До: ВЪЛЮ КОЛЕВ ГЕОРГИЕВ 28.10.2020 Сливен
Изходящ № 24-26220-26.10.2020 г. Собствениците на ПИ с идентификатор 67338.522.73
ВЕРОНИКА НИШАН БЕДРОСЯН
28.10.2020 Сливен
Изх. № 24-26412-28.10.2020 НАСЛЕДНИЦИ НА СТОИМЕН ИВАНОВ ВОДЕНИЧАРОВ 28.10.2020 Благоевград
Изх. № 24-26408-28.10.2020 НАСЛЕДНИЦИ НА ПАНТАЗИ ДИМИТРОВ ПАНТАЗИЕВ 28.10.2020 Благоевград
Изх. № 24-26421-28.10.2020 СОБСТВНИКА /СОБСТВЕНИЦИТЕ НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ С ИДЕНТИФИКАТОР 56126.600.3493.4.7 28.10.2020 Благоевград
Изходящ № 24-23422-30.09.2020 г. До: ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ТРИЧКОВ До: СИЛВИЯ БОГДАНОВА ЦВЕТКОВА - ТРИЧКОВА 28.10.2020 Пловдив
Изх. № 24-26113-26.10.2020г. ЕЛЕНА ЛЮБОМИРОВА ДИНЕВА 28.10.2020 София - град
Изходящ № 24-26191-26.10.2020 г. КАЛОЯН МИТЕВ МИЛЕВ 28.10.2020 София - град
Изх. № 24-26497-28.10.2020 ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЗАГОРЧИН 28.10.2020 Благоевград
Изх. № 24-26365-27.10.2020 г. ЛОФТ ООД 28.10.2020 София - град
Изходящ № 24-26259-27.10.2020г. ЙОНКО СТОЯНОВ ГАНЧЕВ 28.10.2020 София - град
Изходящ № 24-26239-27.10.2020 г. СНЕЖАНКА СТАВРЕВА МИЛАЧКОВА
АЛЕКСАНДЪР СТАВРЕВ МИЛАЧКОВ
28.10.2020 София - град
Изходящ № 24-26469-28.10.2020 г. ДО: ОБЩИНА ЕЛХОВО гр. Елхово АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА гр. София чрез ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ… 28.10.2020 Ямбол
Изходящ № 24-21597-09.09.2020 г. До н-ци на Софица Томова Савова Иван Константинов Жеков Гр.София, общ.Столична Петър Романов Личев… 27.10.2020 Видин
Изх. № 24-26177-26.10.2020г. До: ДИМЧО ЯНЕВ АНДРЕЕВ гр. Ямбол До: ДИМИТРИНКА СОТИРОВА ГЕОРГИЕВА гр. Ямбол До: ДОРА СОТИРОВА… 27.10.2020 Ямбол
Изх. № 22-209-26.10.2020 г. ДО: ПЕНЬО ИВАНОВ ДИЧЕВ 27.10.2020 Бургас
Изх. № 22-210-26.10.2020 г. ДО:РУМЯНА РАДЕВА ИВАНОВА 27.10.2020 Бургас
Изходящ № 24-23031-25.09.2020 г. ДО ЯНКА БОРИСОВА ЧАТАЛБАШЕВА
БУЛ. „РУСКИ“ № 63, ЕТ. 1, АП. 2
ГР. СТАРА ЗАГОРА
27.10.2020 Стара Загора
Изходящ № 24-26154-26.10.2020 г. До: НЕНКА СТЕФАНОВА КОЛЕВА, гр. Панагюрище До: АНЕЛИЯ ЕМИЛОВА МИХАЛЕВА, гр. Панагюрище До: РУСКА… 27.10.2020 Ямбол
Изх. № 24- 25272-16.10.2020г. ДО МИЛЕН ХРИСТОВ МИХАЛЕВ С.АПРИЛОВО, ОБЩ.ГЪЛЪБОВО ДО СТАНИСЛАВА ХРИСТОВА МИХАЛЕВА С.АПРИЛОВО, ОБЩ.… 27.10.2020 Стара Загора
Изх. № 24-22386-17.09.2020г. ДО СТОЙНА ЖЕКОВА КАНЕЛОВА Ж.К.СУХАТА РЕКА 102 ВХ.А ЕТ.2 АП.4 ГР.СОФИЯ 27.10.2020 Стара Загора
Изходящ № 24-23522-01.10.2020г. До: наследниците на МИТЮ ИВАНОВ МИТЕВ:
- Татяна Миткова Тенева
- Стойчо Тенев Иванов…
27.10.2020 Хасково
Изх. № 24-26066-23.10.2020г. ЕВЕЛИНА ПЕТРОВА ПУМПАЛОВА 27.10.2020 София - град
Изходящ № 24-26072-23.10.2020 г. ЗДРАВКА МЕТОДИЕВА ГЮЧЕВА 27.10.2020 София - град
Изходящ № 24-26039-23.10.2020 г. ЦВЕТАНКА НАЙДЕНОВА БОЖИНОВА МАРИН ТОДОРОВ ПЕЙЧЕВ ФЕЯ МЕТОДИЕВА ПЪРВАНОВА ДЕСИМИРА НИКОЛОВА НИКОЛОВА… 27.10.2020 София - град
Изх. № 20-70526-23.10.2020г. КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ 27.10.2020 София - град
Изходящ № 24-26096-23.10.2020 г. ЙОРДАНКА ПЕТКОВА АНГЕЛОВА
ГАЛИНА ПЕТКОВА СТОЯНОВА
26.10.2020 Пловдив
Изходящ № 24-25106-15.10.2020 г. ТОДОР ЙОРДАНОВ ИВАНОВ 26.10.2020 Пловдив
Изходящ № 24-26098-23.10.2020 г. НЕДКО ПЕЕВ БОБИКОВ 26.10.2020 Пловдив
Изходящ № 24-26093-23.10.2020 г. ДАФИНКА ЙОРДАНОВА БОЕВА 26.10.2020 Пловдив
Изх. № 24-24794-13.10.2020г. ЦАНКА ГЕОРГИЕВА ГР. НОВИ ПАЗАР УЛ. „АНГЕЛ АНГЕЛОВ-ДЯДОТО“ №3 ВХ.1 ЕТ.3 АП.9 26.10.2020 Търговище
Изходящ № 24-23462-30.09.2020 КРЪСТИНКА ДИНЕВА БЪЧВАРОВА 26.10.2020 Сливен
Изходящ № 24-24977-14.10.2020 г. ИЛИЯН ПЕЙЧЕВ МАТЕВ
УЛ. „РИЛА“ № 8
ГР. СТАРА ЗАГОРА
26.10.2020 Стара Загора
Изходящ № 24-26144-26.10.2020 г. МАРИЯ МАРКОВА 26.10.2020 Велико Търново
Изх. № 24-26150-26.10.2020 НИКОЛАЙ НИКОЛОВ 26.10.2020 Велико Търново
Изх. No 24-25846-22.10.2020 МАЯ ИВАНОВА СТОИМЕНОВА ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА 26.10.2020 София - град
Изх. № 24-25965-23.10.2020 г. РУМЯНА СТЕФАНОВА АНГЕЛОВА 26.10.2020 София - град
Изходящ № 24-25990-23.10.2020г. СТЕФКО ЙОРДАНОВ БОЯДЖИЕВ 26.10.2020 София - град
Изх. № 24-25984-23.10.2020 г. АНГЕЛ КОЦЕВ ТОДОРОВ
АНГЕЛ ЦОНКОВ ДИМИТРОВ
26.10.2020 София - град
Изходящ № 24-26167-26.10.2020г. ДO: ДИАНА АТАНАСОВА-ВЛАДИМИРОВА ДO: ЕМИЛ СЪБЕВ 26.10.2020 Ловеч
изх. №24-26097-23.10.2020 г. ФЕЙМЕ МЮМЮНОВА ИДРИЗОВА ХАБИБЕ МЮМЮНОВА ИДРИЗОВА НЕРИМАН МУХАДИНОВА ИДРИЗОВА ЕРАЙ НИЯЗИЕВ МЮМЮНОВ… 26.10.2020 Хасково
Изх. № 24-25890-22.10.2020 г. МАРИЯНА ЛАМБРИНОВА 23.10.2020 Велико Търново
Изх. № 24-25885-22.10.2020 г. ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА
ХРИСТО ХРИСТОВ
23.10.2020 Велико Търново
Изходящ № 24-11335-21.05.2020 г. До: ГЮЛКА ИВАНОВА ЛАЗАРОВА ЕЛИСАВЕТА ВЕНКОВА ПАНОВА ИВАЙЛО ВЕНКОВ НИКОЛОВ ХРИСТО СТОЯНОВ ХРИСТОВ… 23.10.2020 Кюстендил
Изх. № 24-25985-23.10.2020 НАСЛЕДНИЦИ НА НИКОЛА ИВАНОВ ХРИСТОВ 23.10.2020 Благоевград
Изх. № 24-24921-14.10.2020 г. ТОДОР ЙОРДАНОВ
ГР. ТЪРГОВИЩЕ
УЛ. „ПЪРВИ МАЙ“ №29 ВХ.А ЕТ.1 АП.2

23.10.2020 Търговище
Изх. № 24-25968-23.10.2020г. Собствениците и/или носителите на други вещни права на УПИ VII-62 от кв.24; УПИ XI-62, кв.24; УПИ I… 23.10.2020 Шумен
Изходящ № 24-25850-22.10.2020 г. АСПАРУХ АСЕНОВ АНГЕЛОВ 23.10.2020 Шумен
Изх. № 24-26020-23.10.2020 НАСЛЕДНИЦИ НА СТОЙЧО МИНОВ ЮРУКОВ 23.10.2020 Благоевград
Изх. № 24-25998-23.10.2020 НАСЛЕДНИЦИ НА АНДОН ДИМИТРОВ КАРАДАШЕВ 23.10.2020 Благоевград
Изходящ № 24-25844-22.10.2020г. МАРИЙКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
АНГЕЛ БОЯНОВ МИЛАНОВ
23.10.2020 София - град
Изх. № 24-25805-21.10.2020 ЛЮБКА БОЯНОВА ПЕНКОВА
СИЛВИЯ САШОВА АНГЕЛОВА
23.10.2020 София - град
Изх. № 24-25843-22.10.2020 г. ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА МИШЕВА 23.10.2020 София - град
Изх. No 24-25827-21.10.2020 г. ДЕСИСЛАВА СТЕФАНОВА СТЕФАНОВА 23.10.2020 София - град
Изх. № 24-25928-22.10.2020 г. „МД ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД 23.10.2020 София - град
Изх. № 24-13914-19.06.2020 г. ЦВЕТОМИРА ЙОРДАНОВА ЦЕКОВА 23.10.2020 София - град
Изх. № 24-25226-16.10.2020 ВАНЯ ИЛИЕВА ДИМИТРОВА Разград,ул. „Костур“ №2-Б До: ВЕСЕЛИНА ИЛИЕВА КАБАКЧИЕВА гр. Русе,ул. „Солун… 22.10.2020 Разград
Изх. № 24-25840-22.10.2020 НАСЛЕДНИЦИ НА КОСТАДИН ДИМИТРОВ КАРАМИТЕВ 22.10.2020 Благоевград
Изх. № 24-25875-22.10.2020 НАСЛЕДНИЦИ НА ДЕЛЯ ПЕТРОВА МАСЛАРСКА 22.10.2020 Благоевград
Изх. № 24-25873-22.10.2020 НАСЛЕДНИЦИ НА МАРИЯ АТАНАСОВА БУРОВА 22.10.2020 Благоевград
Изх. № 24-25871-22.10.2020 СОФИЯ ГЕОРГИЕВА МИЧЕВА
СИЛВИЯ ИВАНОВА МИЧЕВА-ДИМИТРОВА
ИРЕНА ИВАНОВА БЕРНЩАЙН
22.10.2020 Благоевград
Изх. № 24-25881-22.10.2020 МИЛЕНА ЗАШЕВА ЦВЕТКОВА 22.10.2020 Благоевград
Изходящ № 24-25921-22.10.2020г. ДО: ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ гр. Ямбол Наследници на ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА НАТАЛИЯ БЛАГОЕВА… 22.10.2020 Ямбол
Изх. № 24-25931-22.10.2020 ГЕОРГИ ИЛИЕВ ДИНКОВ 22.10.2020 Благоевград
Изходящ № 24-25545-20.10.2020 ИВАН ВАСИЛЕВ СТОЯНОВ 22.10.2020 София - град
Изх. № 24-25690-21.10.2020г. ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ ЦАКОВ
СИЛВИЯ ДИМИТРОВА ЧАКЪРОВА
ПЛАМЕН ЕВЛОГИЕВ ТАСКОВ
ЖИВКО…
22.10.2020 София - град
Изх. № 24-25689-21.10.2020г. ИГЛИКА СТЕФАНОВА ПЕНКОВА 22.10.2020 София - град
Изходящ № 24-25789-21.10.2020 г. ПЕШО ИЛИЕВ КОЦЕВ 22.10.2020 София - град
Изходящ № 24-25787-21.10.2020 г. „КВИНТЕСЕНЦ БГ“ ООД 22.10.2020 София - град
Изходящ № 24-25782-21.10.2020 г. ВЕЛИН МИЛЕВ ХРИСТОВ
ЗОЯ СЛАВЕЙКОВА ЧАРЛОВА
ВАСИЛКА ВЕЛЧЕВА РЕЧЕВА
ЕВГЕНИ…
22.10.2020 София - град
Изх. № 24-25773-21.10.2020 г. КОНИ ЛАРСЪН 22.10.2020 София - град
Изходящ № 24-25569-20.10.2020 БРАНИМИРА ИВАНОВА НИНЬО 22.10.2020 София - град
Изходящ № 24-25898-22.10.2020г. ЛИЛИЯ СЛАВОВА МАРИНОВА 22.10.2020 Плевен
Изходящ № 24-21666-10.09.2020 г. МАРУСЯ БОРИСОВА ИГОШИНА ЕЛИЦА ЗДРАВКОВА ВЪНДЕВА ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ ВЪНДЕВ 22.10.2020 Сливен
Изходящ № 24-25420-19.10.2020г. МАРГАРИТА ОГНЯНОВА ТОДОРИНОВА
21.10.2020 Софийска област
Изх. № 24-25648-20.10.2020 г. БИСЕРКА СИМЕОНОВА 21.10.2020 Велико Търново
Изх. № 24-18664/06.08.2020 ИВАНКА ЦВЕТКОВА ХРИСТОВА 21.10.2020 Кюстендил
Изх. № 24-19214/12.08.2020 г. ДО: СЕЛВЕР РАФЕТ АЛИ Адрес: Област Кърджали, община Кърджали, гр. Кърджали, бул. „България“ № 85,… 21.10.2020 Кърджали
Изх. № 22-208-21.10.2020 г. По преписка № 01-391358-28.08.2020 г. АЛБЕНА ГЕОРГИЕВА МИТЕВА
МАРТИНА ГЕОРГИЕВА МИТЕВА

21.10.2020 Бургас
Изх. № 24-22357-17.09.2020 г. АХМЕД МУСТАФОВ АХМЕДОВ
ГР. ОМУРТАГ
УЛ. „ВОЛГА“ №102 ВХ.Б ЕТ.5 АП.15
21.10.2020 Търговище
Изх. № 24-25520-20.10.2020 г. СИЛВИЯ ЙОРДАНОВА ВЕЛКОВА 21.10.2020 София - град
Изходящ № 24-25478-19.10.2020 ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА СТЕФАНОВ 21.10.2020 София - град
Изходящ № 24-25450-19.10.2020 г. До ДЕСИСЛАВА ТОДОРИНОВА АЛЕКСАНДРОВА ЕМИЛИЯ ЕРМЕНКОВА ХРИСТОВА БОЖИДАРКА КРАЧУНОВА АЛЕКСАНДРОВА… 21.10.2020 София - град
Изх. № 24-25460-19.10.2020 До ВАСИЛКА КОНСТАНТИНОВА КОТЕЦОВА ИВАЙЛО ТЕМЕЛКОВ КИРИЛОВ ДРАГАН ДИМИТРОВ МИНКОВ ИВАН КОЛЕВ… 21.10.2020 София - град
Изходящ № 24-25633-20.10.2020г. ДО: ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА СТЕФАНОВА ДО: ВИКТОР БОЖИНОВ СТЕФАНОВ ДО: КРУМ ДРАГОИЛОВ СИМОВ ДО: КРУМ… 21.10.2020 София - град
Изходящ № 24-25419-19.10.2020 ВЕРКА ДАКОВА ТАШЕВА ПЕТЯ ДАКОВА СЪБЧЕВСКА 20.10.2020 Ловеч
Изх. № 24-25096-15.10.2020 ДО: МАРИН САШЕВ ВЛАДИМИРОВ ДО: РАШИД МЕХМЕД ИСМАИЛ ДО: ЮСУЮ ЮСУФОВ ХАЛИЛОВ-наследници 20.10.2020 Кърджали
Изходящ № 24-25549-20.10.2020 г. До:Сави Иванов Савев чрез Димитър Георгиев Серафимов До:Димитричка Петрова Савова чрез Димитър… 20.10.2020 Шумен
Изходящ № 24-25592-20.10.2020 г. Таня Георгиева Борисова До: Даниел Георгиев Данов До: Милица Стоянова Георгиева До: Стою Йорданов… 20.10.2020 Шумен
Изх. № 24-25393-19.10.2020 НАСЛЕДНИЦИ НА ИВАН АТАНАСОВ ЛАЗАРОВ 19.10.2020 Благоевград
Изх. № 24-23600-01.10.2020 ДО: ВАЛЕНТИН ИВАНОВ КОЛЕВ ДИАНА МИЛЧОВА КОЛЕВА КОПИЕ ДО: ГЕОРГИ СТОЯНОВ БОЖЕВ 19.10.2020 Кюстендил
Изх. № 22-206-15.10.2020 г. БЛАГОЙ ДИМОВ ОРМАНОВ 16.10.2020 Бургас
Изходящ № 24-20684-28.08.2020 г. АНТОН ПАВЛОВ ХРИСТОВ ЗДРАВКА НАУМОВА СТОЕВА ПАВЕЛ ИВАНОВ ГЮРГИНЧЕВ ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВА ДИМИТЪР… 16.10.2020 Кюстендил

slogan bg