Премини към основното съдържание

УВЕДОМЛЕНИЯ


Търсене по населено място
Търсене по име
До: Дата на отпубликуване Написано на Подразделения
Служебна бележка 22-49-26-01.2023 ЗЛАТКА ТОДОРОВА СТОЙНОВА-БАЗИЛ ГЕОРГИ НИКОЛОВ ПЕТКОВ 27.01.2023 Бургас
Служебна бележка 22-48-26.01.2023 НИКОЛАЙ ЖИВКОВ ЖЕЛЕВ 27.01.2023 Бургас
Изх. № 24-1803-17.01.2023г. ЯСЕН ХРИСТОВ МАНАСИЕВ 27.01.2023 Търговище
Изх. № 24-36812-07.12.2022 АЛЕКСАНДЪР АНТОНОВ ДЕНКИН КРАСИМИРА ГРИГОРОВА ЛЕВКОВА ГРИГОР АЛЕКСАНДРОВ ДЕНКИН АЛЕКСАНДРА… 27.01.2023 Кюстендил
Изходящ № 24-3161-27.01.2023 г. „БАТЕРИЯ“ АД 27.01.2023 Плевен
Изх. №24-38793/30.12.2022 г. ДО ИВАН АНАСТАСОВ СИМЕОНОВ 27.01.2023 Враца
Изх. №24-38790/30.12.2022 г. ДО МЕТОДИ НИКОЛОВ ЙОРДАНОВ 27.01.2023 Враца
Изх. № 24-3143-27.01.2023 МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ЧИМЕВА КИРИЛ СТЕФАНОВ ДОНЧЕВ ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ДОНЧЕВ ЕВГЕНИ ВЕЛЬОВ СТАНЧЕВ ВЕЛИЧКА… 27.01.2023 Благоевград
Изх. № 24-3124-27.01.2023 КИРИЛ ИВАНОВ ВЪЛЧЕВ 27.01.2023 Благоевград
Изх. № 24-3120-27.01.2023 КИРИЛ ИВАНОВ ВЪЛЧЕВ 27.01.2023 Благоевград
Изх. № 24-3135-27.01.2023 ЛИЛИЯ ДИМИТРОВА КРУМОВА СНЕЖАНКА СЛАВЧОВА ВЪЛКОВА СОНЯ ИВАНОВА ТОШЕВА ПЕТЯ КРАСИМИРОВА КЛАЙНЕ… 27.01.2023 Благоевград
Изх. № 24-3153-27.01.2023 МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ЧИМЕВА КИРИЛ СТЕФАНОВ ДОНЧЕВ ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ДОНЧЕВ ЕВГЕНИ ВЕЛЬОВ СТАНЧЕВ ВЕЛИЧКА… 27.01.2023 Благоевград
Изх. № 24-2927-25.01.2023 РУМЯНА ПЕТРОВА ЖЕЧКОВА 27.01.2023 София - град
Изходящ № 24-2966-26.01.2023г. ПЛАМЕН СТОИМЕНОВ АНДОНОВ ВИКТОРИЯ ЧЕКОВА ЙЕНСЕН 27.01.2023 София - град
Изходящ № 24-3033-26.01.2023 г. ДИМИТЪР РИЗОВ МИТОВ 27.01.2023 София - град
Служебна бележка № 22-45-25.01.2023 ИРЕННА СТОЯНОВА ДЕМИРЧЕВА ВЛАДИСЛАВ СТОЯНОВ БАЧЕВ 26.01.2023 Бургас
Изходящ № 22-46-25.01.2023 г. Включен в преписка: 01-688388-24.11.2022г. До: ДИМО ТОДОРОВ СТОИЛОВ 26.01.2023 Бургас
Уведомление 22-47-25.01.2023 Включен в преписки: 01-657281-10.11.2022 ДО: ИРИНКА ГЕОРГИЕВА ЯНКОВА 26.01.2023 Бургас
Изх. № 24-2241-20.01.2023г. ДО: ОБЩИНА СЛИВЕН ДО: ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ СЛИВЕН ДО: ЕВГЕНИЙ КОСТАДИНОВ ГЕОРГИЕВ ДО: АНА ЙОРДАНОВА… 26.01.2023 Сливен
Изх. № 24-2167-19.01.2023г. ДО: ОБЩИНА СЛИВЕН ДО: ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ СЛИВЕН ДО: ИВАН ДИНЕВ БАКАЛОВ ДО: ДИМИТЪР И ЯНА… 26.01.2023 Сливен
Изходящ № 24-2736-25.01.2023 г. До: Борис Василев Маричков 26.01.2023 Пловдив
Изходящ № 24-2732-25.01.2023 г. До: ИВАН ГЕОРГИЕВ СТАЙКОВ 26.01.2023 Пловдив
Изходящ № 24-38749/26.01.2023 г. ИЛИЯН ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ 26.01.2023 Пловдив
Изходящ № 24-2951-26.01.2023 До: АНТОАНЕТА АТАНАСОВА МАРКОВА гр. Пещера, п. к. 4550 До: МАРИАНА АТАНАСОВА ПЕТРОВА гр. Пещера, п… 26.01.2023 Пазарджик
Изходящ № 24-35345-24.11.2022 г. ПОЛИНА ПЕТКОВА АНГЕЛОВА ЕКАТЕРИНА ПЕТКОВА АНГЕЛОВА ДОБРОСЛАВА ВИТАЛИЕВА СПАНОВА ВИТАЛИЙ ДОБРЕВ… 26.01.2023 Кюстендил
Изх. № 24-2126-19.01.2023г. МИЛЕН ИВАНЧЕВ 26.01.2023 Търговище
Изходящ №24-2988-26.01.2023 г. ДО Г-Н ДИМИТЪР ТОНЕВ ИВАНОВ Г-ЖА МАРИЯ РАЙКОВА БОЙЧЕВА Г-ЖА ЕЛЕНКА МИРЧЕВА СТАЙКОВА Г-Н ГЕОРГИ… 26.01.2023 Смолян
Изходящ № 24-2976-26.01.2023 г. Г-Н ПЛАМЕН ЕВСТАТИЕВ РУЖЕВ 26.01.2023 Смолян
Изх. № 24-2973-26.01.2023 г. Г-Н МИНЧО СТРАХИЛОВ СЕМЕРДЖИЕВ 26.01.2023 Смолян
Изх. № 24-2959-26.01.2023 ДО ДИМИТЪР БОРИСОВ БОГОЕВ АНГЕЛИНА АТАНАСОВА СТАНОЕВА РУМЕН АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ РУМЕН СТОЯНОВ ДОНЧЕВ… 26.01.2023 Благоевград
Изх. № 24-2963-26.01.2023 г. Г-Н МИНЧО СТРАХИЛОВ СЕМЕРДЖИЕВ 26.01.2023 Смолян
Изх. № 24-3014-26.01.2023 ФИДАНА СТОИНЕВА ИЛИЕВА ГЕОРГИ СТОИМЕНОВ САВЕВ 26.01.2023 Благоевград
Изх. № 24-2967-26.01.2023 АТАНАС ВИХЪРОВ КАДРЕВ ЦВЕТАНКА ВИХЪРОВА КАДРЕВА ДИМИТРИНА БЛАГОЕВА ПЕТРОВА ЗОЯ БЛАГОЕВА АЙКОВА ИЛКО… 26.01.2023 Благоевград
Изх. № 24-2969-26.01.2023 ЗЛАТКА ГЕОРГИЕВА БАЛАБАНСКА 26.01.2023 Благоевград
Изх. № 24-2961-26.01.2023 ЛИДИЯ ИВАНОВА ЯНКОВА 26.01.2023 Благоевград
Изх. № 24-2958-26.01.2023 г. ДО Г-Н ГОРЧО ГОРЧЕВ БОЗУКОВ Г-ЖА СЛАВКА ВАСИЛЕВА СЛАВОВА Г-Н АНАСТАС ВАСИЛЕВ ТОДОРОВ Г-ЖА МАРИЯ… 26.01.2023 Смолян
Изходящ № 24-38664-23.12.2022 г. ИСМАИЛ АЛИ ИСМАИЛ 26.01.2023 Кърджали
Изх. № 24-2943-26.01.2023 г. ДО Г-Н СТОИЛ ВАСИЛЕВ МИХОВСКИ Г-Н ГЕОРГИ СТОЙЧЕВ АНДРЕЕВ 26.01.2023 Смолян
Изх. № 24-2500-23.01.2023 ЙОРДАН ВИДЕНОВ ЗАРЕВ 26.01.2023 София - град
Изх. №24-2933-26.01.2023 г. Г-ЖА РАСИМЕ ШЕФКЕТОВА ХОДЖОВА 26.01.2023 Смолян
Изходящ № 24-2678-24.01.2023 г. СТЕФКО ДИМИТРОВ ИВАНОВ 26.01.2023 София - град
Изх. № 24-2685-24.01.2023г. ДО ДИАНА ДРАГОЛЮБОВА СТОЯНОВА 26.01.2023 София - град
Изх. № 24-2938-26.01.2023 г. Г-Н КАРАМФИЛ АСЕНОВ ТЕРЗИЕВ 26.01.2023 Смолян
Изх. №24-2935-26.01.2023 г. Г-ЖА БИНКА СТОЯНОВА РУПЧЕВА 26.01.2023 Смолян
Изходящ № 24-2533-24.01.2023г. До: МАРИЯ ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА До: ЕМИЛ ЕВГЕНИЕВ КАНТАРЕВ 25.01.2023 Ямбол
Изх. № 24-2645-24.01.2023 ФЕРИДЕ ИСУФОВА ХАМДИЕВА Р. ТУРЦИЯ

25.01.2023 Велико Търново
Изх. № 24-1850-17.01.2023г. ДО: Собствениците на имот с идентификатор 02734.502.256, с. Баня, Община Нова Загора 25.01.2023 Сливен
Изходящ 24-2754-25.01.2023 г. БОРЯНА ВИКТОРОВА ГЕОРГИЕВА

25.01.2023 Плевен
Изх. № 24-38707-29.12.2022 До: СТОЯНКА ПЕТРОВА ЛАПАРТОВА гр. Пазарджик 4400 25.01.2023 Пазарджик
Изх. № 24-2741-25.01.2023 г. ДИМИТРИЯ ГЕОРГИЕВА ЧОНЕВА ГР. ВЕЛИНГРАД 25.01.2023 Пазарджик
Изх. № 24-1732-17.01.2023 ТОНКА ПЕТРОВА ЖЕЛЕЗОВА 25.01.2023 Търговище
Изх. № 24-2720-25.01.2023 г. ХРИСТО ИВАНОВ ВЪРТИГОВ 25.01.2023 Пазарджик
Изх. №. 24-38503-22.12.2022 До: ЖИВКО НИКОЛОВ ЖЕЛЕВ гр. Пазарджик 4400 25.01.2023 Пазарджик
Изх№ 24-34794-21.11.2022г. ДО: МЗГ-ДЛ ДО: ОБЩИНА КИРКОВО ДО: ДПФ ДО: Наследниците на ИСМАИЛ АХМЕДОВ АЛИЕВ: САЛИ ИСМАИЛ АХМЕД… 25.01.2023 Кърджали
Изх.№ 24-38553-22.12.2022 Трендафила Константинова Борисова 25.01.2023 Монтана
Изх.№ 24-38579-22.12.2022 Васил Димитров Рангелов 25.01.2023 Монтана
Изх.№ 24-38580-22.12.2022 Славчо Димитров Рангелов 25.01.2023 Монтана
Изходящ № 24-2663-24.01.2023 г. ГЕОРГИ СТОЯНОВ АРНАУТСКИ 25.01.2023 София - град
Изходящ № 24-2307-20.01.2023 г. ДО НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ЖЕЛЯЗКОВ РАЙНА ПАВЛОВА ИВАНОВА ДАРИНА ГЕОРГИЕВА КРЪСТАНОВА ПОЛИНА ПАВЛОВА… 25.01.2023 София - град
Изх. № 24-2396-23.01.2023 ДО ГЕОРГИ НЕДЯЛКОВ УЗУНОВ ДО АЛЕКСАНДЪР АНАТОЛИЕВИЧ КЛЮЧКОВ 25.01.2023 София - град
Изходящ № 24-2355-23.01.2023 г. АСЕН ИЛИЕВ РИЗОВ 25.01.2023 София - град
Изходящ № 20-70620-22.12.2022 ДО: БОГОМИЛ ГЕОРГИЕВ СЛАВОВ ЮЛИАН ДИМИТРОВ ЦВЕТКОВ 24.01.2023 Перник
Изходящ № 20-70620-22.12.2022 ДО: БОГОМИЛ ГЕОРГИЕВ СЛАВОВ ЮЛИАН ДИМИТРОВ ЦВЕТКОВ 24.01.2023 Перник
Изходящ № 24-2340-23.01.2023г. До: ДОБРИ СТОИЛОВ СТОИЛОВ До: ВЕСЕЛИНА СТОИЛОВА СТОИЛОВА 24.01.2023 Ямбол
Служебна бележка 22-42-23.01.2023 Включен в преписки: 01-154042-22.03.2021 и 01-153856-22.03.2021г. МАТЬО ТЕОКЛИЕВ БОЯДЖИЕВ МАРТИН ГЕОРГИЕВ ДЖАНГОЗОВ 24.01.2023 Бургас
Служебна бележка 22-44-23.01.2023 ФАНКА АЛЕКСАНДРОВА ТЮЛЕВА 24.01.2023 Бургас
Служебна бележка 22-43-23.01.2023 МИТКО ДОБРЕВ ТОДОРОВ ТАНЯ ДИКОВА РАДЕВА 24.01.2023 Бургас
Изходящ № 24-2527-24.01.2023 г. СНЕЖАНА ГАНЧЕВА 24.01.2023 Ловеч
Изх.№ 24-38304-20.12.2022 Жельо Константинов Желязков 24.01.2023 Монтана
Изходящ № 24-2511-24.01.2023г. ДАНИЕЛА ЦОЛОВА 24.01.2023 Ловеч
Изх. № 24-1575-16.01.2023г. КРАСИМИРА ВЛАДИМИРОВА АЛЕКСАНДРОВА 24.01.2023 Търговище
Изх. № 24-2607-24.01.2023 СОБСТВЕНИКА / СОБСТВЕНИЦИТЕ НА СГРАДИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 04279.604.82.2 И 04279.604.82.3 24.01.2023 Благоевград
Изходящ № 24-2349-23.01.2023 г. ЛИЛЯНА АНДРЕЕВА МУРШЕВСКА 24.01.2023 София - град
Изх. № 24-2491-23.01.2023г. НИКОЛАЙ ИВАНОВ ТОДОРОВ 24.01.2023 София - град
Изходящ № 24-2318-20.01.2023 г. ВАЛЕНТИНА ПАНЕВА ДАНЕВА-МУЛОНГЕНИ 24.01.2023 София - град
Изходящ № 24-2639-24.01.2023 г. ДО: АЛЬОШИНКА ГЕНЧЕВА 24.01.2023 Ловеч
Изходящ № 24-2514-24.01.2023г. Дo: Собствениците и/или носителите на други вещни права на самостоятелни обекти в сграда с… 24.01.2023 Шумен
рег.№ 01-24920-16.01.2023 ДО ВАЛЕНТИНА СПИРИДОНОВА ПРЕДОВА ТОДОРКА ПАСКОВА ГАНЧЕВА ПЕТЬО СТОЯНОВ ПЕТРОВ ВАЛЯ ЗЛАТЕВА ПЕТРОВА… 24.01.2023 Варна
Изх. № 24-2057-19.01.2023 МАЛИНКА СТОЯНОВА КРЪСТЕВА И ВИКТОРИЯ ВЕСЕЛИНОВА КРЪСТЕВА 9300, гр. Добрич 23.01.2023 Видин
Изходящ № 24-2094-19.01.2023 г. ДО ГЕРГАН НИКОЛОВ ДАНОВ /ЗА ИМОТ 62044.324.18/ ПК 3800, ГР.КУЛА ДО н-ци на ЦВЕТКО ГЕРГОВ НИКОЛОВ /… 23.01.2023 Видин
Изх. № 24-2314-20.01.2023 г. ДО ДИМИТЪР МИТЕВ С. ХРИЩЕНИ ОБЩ. СТАРА ЗАГОРА 23.01.2023 Стара Загора
Изх. № 24-2332-23.01.2023 г. ДО „НИВИ“ ЕООД ГР. ПЛОВДИВ ДО „ДЕМИ-АЙ“ ЕООД ГР. ПЛОВДИВ 23.01.2023 Стара Загора
Изходящ № 24-2201-20.01.2023г. ДО НУРХАЛ АКЪЕВА НИКОЛОВА ДО: АЙШЕ АКЪ МЕХМЕДОВА /н-к на ШАЗИНЕ ОСМАНОВА ИБРЯМОВА и АКЪ САИДОВ… 23.01.2023 Добрич
Изх. № 24-2345-23.01.2023 ЕМИЛ АНДРЕЕВ АНАЧКОВ КАТЛИН ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА 23.01.2023 Благоевград
Изх. № 24-2339-23.01.2023 ИВАНКА ИЛИЕВА ГОСПОДИНОВА 23.01.2023 Благоевград
изх. №24-2430-23.01.2023г. МИЛЕН ЩЕРЕВ БОЯНОВ 23.01.2023 Хасково
Изх. № 24-2342-23.01.2023 НИКОЛА ГЕОРГИЕВ МАНДАРОВ 23.01.2023 Благоевград
Изх. № 24-38341-21.12.2022г. СНЕЖАНА СВИЛЕНОВА МАРИНОВА ХАСАН АПТУЛА МЕХМЕД 23.01.2023 Хасково
Изх. № 24-2386-23.01.2023 АЛЕКСАНДРА АСЕНОВА БОШНАКОВА АТАНАС АСЕНОВ БОШНАКОВ 23.01.2023 Благоевград
Изх. № 24-2394-23.01.2023 БОЙКО ИВАНОВ МИЛУШЕВ 23.01.2023 Благоевград
Изх. № 24-2378-23.01.2023 АЛЕКСАНДРА АСЕНОВА БОШНАКОВА АТАНАС АСЕНОВ БОШНАКОВ 23.01.2023 Благоевград
Изх. № 24-2264-20.01.2023 САЛИХ АЛИШ ЮРКИН 23.01.2023 Благоевград
Изх. № 24-2403-23.01.2023 ИВАНКА ВАСИЛЕВА ЮРУКОВА ПЕТРАНА ДИМИТРОВА ШАРАНКОВА 23.01.2023 Благоевград
Изх. № 24-2405-23.01.2023 БИЛЯНА СИМОВА СИМЕОНОВА ХРИСТО ВАСИЛЕВ СИМЕОНОВ ЙОЗЕФИНА КАРЛОВА СТОЯНОВА 23.01.2023 Благоевград
Изх. № 24-1843-17.01.2023 г. ЖЕНИНА РАЙНОВА ЕНЧЕВА 23.01.2023 София - град
Изходящ № 24-1844-17.01.2023г. ПЛАМЕНКА ИВАНОВА ЦЕНКОВА 23.01.2023 София - град
Изх. № 24-2407-23.01.2023 ДО: ЕЛЕНА СТ. БАРАКОВА гр. Пазарджик 4400 23.01.2023 Пазарджик
Изходящ № 24-2031-19.01.2023 г. ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ ПЕТРОВ 23.01.2023 София - град
Изх. № 24-2165-19.01.2023 ГЕОРГИ ХРИСТОВ ТЕНЧЕВ 23.01.2023 София - град
Изходящ № 24-2150-19.01.2023 г. АН МАРИ ЕЛИСАБЕТ ШАРЛОТ НИКОЛАЕВ СТЕН ПЕТЕР ГУСТАВ НИКОЛАЕВ РАДА МАГДАЛЕН ЙОНСОН 23.01.2023 София - град
Изходящ № 24-2158-19.01.2023 г. ЕМИЛИЯ БИСЕРОВА ЙОСИФОВА ТОДОРКА ЕВТИМОВА ТАШЕВА АВНИ ГЮМЮШ 23.01.2023 София - град
Изходящ № 24-2160-19.01.2023 г. ДИМИТЪР ЗДРАВКОВ АНГЕЛОВ МАРГАРИТА НИКОЛАЕВА ПАНЧЕВА 23.01.2023 София - град
изх. № 24-36834-07.12.2022 г. “Т- Б- 2000” ЕООД чрез управител ХАСАН ЮЗБЕК 20.01.2023 Хасково
Изх. № 24-2120-19.01.2023 г. ЗВЕЗДЕЛИН КОЛЕВ КОЛЕВ 20.01.2023 София - град
Изх. № 24-2229-20.01.2023г. Дo: ДИМКА НЕДЕЛЧЕВА АЛЕКСАНДРОВА До: н-ци на ТОДОРКА НИКОЛОВА, като заинтересовани собственици на… 20.01.2023 Шумен
Изх№ 24-31659-25.10.2022г. ДО:ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ ДО: ДЪРЖАВАТА чрез ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ГР.КЪРДЖАЛИ ДО:ДЪРЖАВАТА чрез МЗГ-ДЛ ДО:… 20.01.2023 Кърджали
Изх. № 24-1535-16.01.2023 ИВАН ТРЕНДАФИЛОВ НИКОЛЧОВ РОСЕН ТРЕНДАФИЛОВ НИКОЛЧОВ КАМЕН ТРЕНДАФИЛОВ НИКОЛЧОВ 20.01.2023 Кюстендил
Изходящ № 24-1949-18.01.2023 г. ЕРМ ЗАПАД 20.01.2023 Софийска област
Изх. № 24-2071-19.01.2023 „ДЪ ФЕМИЛИ ПРОПЪРТИ“ЕООД УЛ.“ИВАН ВАЗОВ“№ 42 ГР.ВЕЛИКОТЪРНОВО, 5000 20.01.2023 Велико Търново
Изх. № 24-2079-19.01.2023 ФЕРИДЕ ИСУФОВА ХАМДИЕВА ТУРЦИЯ 20.01.2023 Велико Търново
Изх. № 24-2193-20.01.2023 г. ДО НИКОЛАЙ КАРАДЖОВ ГР.КАЗАНЛЪК 20.01.2023 Стара Загора
Изходящ № 24-2194-20.01.2023 г. ВИОЛЕТКА ГЛОГОВА 20.01.2023 Ловеч
Изх. № 22-40-19.01.2023 Включен в преписки: 01-712350-06.12.2022 КЕТА ИВАНОВА ДРАГАНОВА РАДКА НЕДЕВА ДРАГАНОВА СТОЯН ИВАНОВ СТОЯНОВ 20.01.2023 Бургас
Изх. № 24-34542-17.11.2022 ИВАН ДОНЕВ ЙОСЕВ МАРИАНА КИРИЛОВА ЙОСЕВА РУМЕН ИВАНОВ ХАДЖИЙСКИ КИРИЛ СТОЙНЕВ СТАНЧЕВ ГЕРГАНА… 20.01.2023 Кюстендил
Служебна бележка № 22-41-19.01.2023 ДИМКА СТЕФАНОВА МУДЕВА 20.01.2023 Бургас
Изх. № 24-35189-23.11.2022 ВАЛЕРИ ХРИСТОВ ЧАВДАРОВ ВИОЛИНА ДИМИТРОВА ЦВЕТКОВА 20.01.2023 Кюстендил
Изходящ № 24-2202-20.01.2023 г. До: ВАСИЛ ДИМИТРОВ ГЕНОВ /за насл. на ДИМИТЪР ГЕНОВ ИВАНОВ/ До: ХАСАН АДЕМ ХАСАН До МЕДЖИТ ЗАКИР… 20.01.2023 Разград
Изх. № 24 -2133 -19.01.2023 г. ВАСИЛ БОРИСОВ ЛАЗАРОВ ДО ЕЛЕНА МИХАЙЛОВА ХИНОВА ДО СИЛВИЯ ЛЮБЕНОВА КУРОВСКА ДО ЯНКА МАНЕВА ДЕНЕВА… 20.01.2023 Добрич
Изх. № 24-2138-19.01.2023 г. ВИКТОР ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ ДО РОСИЦА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА 20.01.2023 Добрич
Изх. № 24-38326/21.12.2022 г. КРЕМЕНА ГЕОРГИЕВА ВЪЛКАНОВА ИВАН СТЕЛИЯНОВ ДИМОВ МИНЧО ПЕТРОВ КАЛИНОВ ОБЩИНА СИЛИСТРА 20.01.2023 Силистра

slogan bg