Премини към основното съдържание
Търсене по населено място
Търсене по име
До: Дата на отпубликуване Написано на Дата на отпубликуване Подразделения
Изходящ № 24-24-10016-08.04.2021 г. До: НАСЛЕДНИЦИ НА КОСТАДИН ТОДОРОВ КАРАДЖОВ До: СПАСКА ТОДОРОВА КАНТАРЕВА До: ДОЧО СТЕФАНОВ ТЕРЗИЕВ… 09.04.2021 Пловдив
Изходящ № 24-10018-08.04.2021 г. До: ТОМА ЖИВКОВ МАНОЛОВ До: КАТЯ ИВАНОВА МАТРОВА 09.04.2021 Пловдив
Изх. № 24-10013-08.04.2021 г. ДО БОРИС ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ ДО СТОЯНКА ДИМИТРОВА КОЛЕВА 09.04.2021 Пловдив
Изх. № 24-10005-08.04.2021 г. КРАСИМИР НЕДЕЛЧЕВ ДЪБОВ 09.04.2021 Пловдив
Изх. № 24-9961-08.04.2021 г. ДО ИВАНИЧКА ЖУРЕБАНОВА АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТАНОВ ВЕЛИЗАР ЦВЕТАНОВ 09.04.2021 Велико Търново
Изходящ № 24-9906-07.04.2021 г. ИВАН НИКОЛОВ ГАНЧОВСКИ ЦВЕТАНКА ДИМИТРОВА КАМЕНОВА ВЕНЕЛИН НИКОЛОВ ДЕРМЕНДЖИЕВ ПАРАШКЕВА ЦОНЧЕВА… 09.04.2021 Софийска област
Изходящ № 24-6625-08.03.2021 г. До: МАРИЯ ВЪЛКОВА НИКОЛОВА 09.04.2021 Пловдив
Изходящ № 24-6605-08.03.2021 г. До: СЛАВЧО КОСТАДИНОВ АНДРЕЕВ До: ГАЛИНА КОСТАДИНОВА АНДРЕЕВА 09.04.2021 Пловдив
Изх. № 24-10089-09.04.2021 ДО МАРИЯ ИВАНОВА ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ГЕРГАНА ГРИГОРОВА 09.04.2021 Велико Търново
Изходящ № 20-23145-09.04.2021 г. ДО ПЕТЪР ГЕНОВ ДИЦОВ 09.04.2021 Велико Търново
рег № 01-40186-26.01.2020г ВЕЛИКО СВЕТОСЛАВОВ ВАСИЛЕВ гр. Варна, п.к. 9000, ул. Самарско знаме, №25 като наследник на… 09.04.2021 Варна
Изходящ № 20-22011-06.04.2021 ЕМИЛИЯ ХРИСТОВА ЦИНЦОВА 08.04.2021 Перник
Изх. № 24-9910-07.04.2021 г. ДО ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА ВЪЛЧЕВА СВЕТОСЛАВ ВУТКОВ ЙОТКОВ 08.04.2021 Ловеч
Изх. № 24-9835-07.04.2021 До: ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ п.к. 2500, гр. Кюстендил, пл."Велбъжд "№1 СТОЯНЧО ВЕЛИНОВ ТОДОРОВ… 08.04.2021 Кюстендил
Изходящ № 24-4740-17.02.2021 г. До: ЕЛЕНА СТОИЛОВА АНДОНОВА гр. СОФИЯ, район Триадица“, ж.к.“Стрелбище“ №98, вх.А, ет.2, ап.6… 08.04.2021 Кюстендил
Изх. № 24-9900-07.04.2021 г. ДО: Г-ЖА ПЕНА НИКОЛОВА ИВАНОВА ГР. СОФИЯ, П.К. 1303 ДО: Г-ЖА ТЕОДОРА ИВАНОВА НИКОЛОВА ГР. СОФИЯ, П.… 08.04.2021 Ловеч
Изх. № 24-9904-07.04.2021 г. ДО: АНАТОЛИ КОСТАДИНОВ ХРИСТОВ ГР. ЛОВЕЧ, П.К. 5500 08.04.2021 Ловеч
рег № 01-17524-18.01.2021г. ДО ОБЛАСТНА АДМНИСТРАЦИЯ-ВАРНА ДО ОБЩИНА ПРОВАДИЯ ДО МОНИ МИТКОВ МОНЕВ ГР. ВАРНА, Ж.К.ВЛАДИСЛАВ… 08.04.2021 Варна
Изходящ № 24-4335-12.02.2021 г. ДО СВЕТОСЛАВ НИКОЛОВ НИКОЛОВ ГР.ВАРНА УЛ.“ИВАН ДРАСОВ“ №16, ВХ.Б, ЕТ.4, АП.20 ДО: ЛЮБОМИРА НИКОЛОВА… 08.04.2021 Варна
Изх. № 24-9889-07.04.2021 г. БОЙКО ЛОЗАНОВ ЛОЗАНОВ 08.04.2021 София - град
Изх. № 24-9731-06.04.2021 г. ОКТАВИАН РАШКОВ ПЕНЧЕВ 08.04.2021 София - град
Изх. № 24-9636-06.04.2021 До ДАНИЕЛА НИКОЛАЕВА ВЪЛЧЕВА БОЯН ВЛАДИМИРОВ КЛИСАРСКИ МИЛЕН ИВАНОВ СТОЯНОВ ВАСИЛ ИВАНОВ МИЛЕНОВ 08.04.2021 София - град
Изх. № 24-9620-05.04.2021 г. ДО ТОНЧО ПЕТРОВ ТОНЧЕВ КИРИЛ ДИМИТРОВ МЕЧКАРОВ МАРИЯ ВАСИЛЕВА МЕЧКАРОВА АТИНА ХАРАЛАМБОС ХАДЗОПУЛУ… 08.04.2021 София - град
Изх. 24-9894-07.04.2021 г. ВЛАДИМИР КОЦЕВ ПЕЛОВ 08.04.2021 Смолян
Изх. №24-10003-08.04.2021 г. ЦВЕТА КИРИЛОВА ВЕЛИНОВА 08.04.2021 Смолян
Изходящ № 24-10012-08.04.2021 г. БОРИСЛАВ ПЕТКОВ АТАНАСОВ 08.04.2021 Смолян
Изходящ № 24-9815-07.04.2021 г. СУРАЙ БЕКИРОВ 07.04.2021 Велико Търново
Изх. № 24-9618-05.04.2021 ДО СВЕТОСЛАВ ЦВЕТАНОВ СПАСОВ 07.04.2021 София - град
Изходящ № 24-9600-05.04.2021 ДО РАЙНА ДРАГАНОВА НОВКОВА 07.04.2021 София - град
Изх. № 24-9616-05.04.2021 г. ДО МАРИЯ ДИМИТРОВА ХАРАЛАМПИЕВА “МЕТРОСТРОЙ” ЕАД-В ЛИКВИДАЦИЯ 07.04.2021 София - град
Изх. № 24-9612-05.04.2021 г. ДО ЮЛИЯ ГЕОРГИЕВА ЦВЕТКОВА ЦВЕТАНКА АЛЕКСАНДРОВА ТАНЕВА 07.04.2021 София - град
Изходящ № 24-1383-14.01.2021 г. До: Огнян Петров Сърбински До: Стефан Василев Боянов До: Красимир Таков Божилов До: г-н Петър… 07.04.2021 Кюстендил
Изх. № 24-9615-05.04.2021 г. ДО „ЕВРОКАМИОН“ ЕООД 07.04.2021 София - град
Изходящ № 24-7301-12.03.2021 г. До: ВАСКО ЯНКОВ ШУКАЛСКИ До: НИКОЛАЙ ЯНКОВ ШУКАЛСКИ До: ВЕНЕТКА СТОЙНЕВА ЛУДАЧКА До: ЮЛИАНА… 07.04.2021 Кюстендил
рег. № 01-488789-21.10.2020г. ДО ВЕНЕЛИН ИЛИЯНОВ ГЕНАДИЕВ Гр. Видин, ул. „Тунджа“, №4 07.04.2021 Видин
Изх. № 22-110-05.04.2021 г. ДО: ЯНИ СТОЙКОВ ЯНЕВ 07.04.2021 Бургас
https://www.cadastre.bg/admin/structure/block/block-visibility-group-new/entity.node.canonical/%257B%2522node%2522%253A%252231938%2522%257D До: ИВАН ГЕОРГИЕВ СЯРОВ гр. Ямбол, ул. "Филип Тотю" № 11А До: ПЕНКА ГЕОРГИЕВА СЯРОВА-… 07.04.2021 Ямбол
Изх. № 24-9394-01.04.2021 НЕДА КОЛЕВА ВЪЖАРОВА ЕВГЕНИЯ КОЛЕВА ДИМИТРОВА 07.04.2021 Сливен
Изходящ № 20-6178-04.02.2021 До: АНТОНИЙ ВАЛЕРИЕВ АНТОНИЕВ РАДОСТИНА ВАЛЕНТИНОВА ПЕТРУНОВА СИМЕОН ВАЛЕНТИНОВ ПЕТРУНОВ СТЕФАН… 06.04.2021 Перник
Изходящ № 24-9498-02.04.2021 г. Надежда Горянова Михайлова 06.04.2021 Софийска област
Изходящ № 24-9498-02.04.2021 г. Надежда Горянова Михайлова 06.04.2021 Софийска област
Изходящ № 24-9496-02.04.2021 г. РАЙНА ГРИГОРОВА НИКОЛОВА 06.04.2021 Софийска област
Изходящ № 24-4617-16.02.2021 г. До: наследници на Харалампи Славев Бойков МЕТОДИ БОГОМИЛОВ МЕТОДИЕВ АНЕЛИЯ ЗДРАВЧОВА КРУМОВА БОРЯНА… 06.04.2021 Кюстендил
Изходящ № 24-30436-04.12.2020 г. До: СНЕЖАНКА РАДОСЛАВОВА СТОИЛКОВА До: Н-ЦИ НА БОНКА ЙОРДАНОВА СТОЙНОВА РОСЕН ИВАНОВ СТОИЛОВ ИВАН… 06.04.2021 Кюстендил
Изходящ № 24-9492-02.04.2021г. СТЕФАН ТОДОРОВ КРЪСТЕНОВ 06.04.2021 Пловдив
Изх. № 01-567900-3/05.04.2021 г. До: „МММ 11“ ЕООД 06.04.2021 Пловдив
Изходящ № 24-9414-02.04.2021 г. ГЕОРГИ АСЕНОВ ТОДОРОВ 06.04.2021 София - град
Изх. № 24-9708-06.04.2021 г. ДО Г-Н САМУИЛ ДАНАИЛОВ БУМБАРОВ Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ЯНКОВА ПЕТРОВА "ВОДОПАД - 91" АД Г-ЖА СОНЯ… 06.04.2021 Смолян
Изходящ № 24-9629-05.04.2021г. ПЕТЪР БОЖИНОВ ВАСИЛЕВ 06.04.2021 Плевен
Изходящ № 24-9507-02.04.2021г. АНГЕЛ СТЕФАНОВ БОЯДЖИЕВ 05.04.2021 Ловеч
Изходящ № 24-9509-02.04.2021 ГЕНАДИ НАНКОВ ГЕОРГИЕВ ГР. ПЛЕВЕН, П.К. 5800 05.04.2021 Ловеч
Изх. № 24-9532-05.04.2021 г. До: МЛАДЕН СТОЙЧЕВ МЛАДЕНОВ гр. Ямбол 05.04.2021 Ямбол
Изх. № 24-3236-03.02.2021 До: ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГРЪНЧАРОВ 05.04.2021 Кюстендил
Изх. № 22-109-02.04.2021 Включен в преписки: 01-92643-19.02.2021 ДИЯН ЖЕЛЕВ АНАСТАСОВ ЗЛАТКА АТАНАСОВА
05.04.2021 Бургас
Изходящ № 24-4478-15.02.2021 г. До: ВЕНЦИСЛАВ ЗДРАВЧОВ ГЕОРГИЕВ КИРИЛ СТОЙЧЕВ ФИЛИПОВ СВЕТОСЛАВ МИХАЙЛОВ СТАНОЕВ ИВАЙЛО МИХАЙЛОВ… 05.04.2021 Кюстендил
изх. №24-6447-05.03.2021г. ТОДОР ВАСИЛЕВ ВЕЛЕВ 05.04.2021 Хасково
Изходящ № 24-9221-31.03.2021 ДО ИВОНА ГЕОРГИЕВА ПАНАЙОТОВА АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ПАНАЙОТОВ 05.04.2021 София - град
Изх. № 24-9499-02.04.2021 г. ДО БОРИСЛАВА МИХАЙЛОВА СТОЯНОВА-ЗАХАРИЕВА КРИСТИЯН БОЯНОВА МАДИЧ 05.04.2021 София - град
Изходящ № 24-8999-30.03.2021 г. ЗАФИРИЯ НИКОЛАЕВА БАЙИФ ДИАНА НЕДЕЛЧЕВА ПЕТРОВА 05.04.2021 Сливен
Изх. № 24-9566-05.04.2021 г. ДО ПЕШКА МАНЕВА НЕКОВА КАМЕЛИЯ НИКОЛОВА КЪНЧЕВА 05.04.2021 Ловеч
Изходящ № 24-5823-26.02.2021 г. Дo: АЛДОМИР СТОЯНОВ АНГЕЛОВ Като н-к на НАДЖИЕ КАДИР ГР. РУСЕ, УЛ. СЕНТ УАН 20 Дo: ДАНИЕЛ СТОЯНОВ… 05.04.2021 Русе
Изходящ № 24-5823-26.02.2021 г. Дo: АЛДОМИР СТОЯНОВ АНГЕЛОВ Като н-к на НАДЖИЕ КАДИР ГР. РУСЕ, УЛ. СЕНТ УАН 20 Дo: ДАНИЕЛ СТОЯНОВ… 05.04.2021 Русе
Изходящ № 24-5823-26.02.2021 г. Дo: АЛДОМИР СТОЯНОВ АНГЕЛОВ Като н-к на НАДЖИЕ КАДИР ГР. РУСЕ, УЛ. СЕНТ УАН 20 Дo: ДАНИЕЛ СТОЯНОВ… 05.04.2021 Русе
Изходящ 24-9468-02.04.2021 г. МАРИЯ БОРИСОВА ГОСПОДИНОВА 05.04.2021 Софийска област
Изходящ № 24-9181-31.03.2021 ДО : СЕРГЕЙ КИРИЛОВ СЕРГИЕВ ИВАНКА ЕВЛОГИЕВА ИЛИЕВА ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ ДИМИТРОВ ДАНИЕЛА АСЕНОВА… 02.04.2021 Софийска област
Изходящ № 24-6346-04.03.2021 г. ОБЩИНА СЛИВЕН КЕРАНКА СЛАВОВА АНГЕЛОВА МИЛЕН ДИМИТРОВ ХРИСТОВ СЛАВКА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА ХРИСТО… 02.04.2021 Сливен
Изходящ № 24-6335-04.03.2021 г. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ "УСПЕХ - ССБ ХОЛДИНГ" ЕООД БОЖИДАР ГЕОРГИЕВ ВЪЖАРОВ ХРАБЪР… 02.04.2021 Сливен
Изх. № 24-9432-02.04.2021 До: НЕЛИ ИВАНОВА ПАСКАЛЕВА п.к. 8800 гр. СЛИВЕН кв. БЪЛГАРКА №34 вх. Б ет.3 ап.8 02.04.2021 Ямбол
Изх. № 24-9394-01.04.2021 НЕДА КОЛЕВА ВЪЖАРОВА ЕВГЕНИЯ КОЛЕВА ДИМИТРОВА 02.04.2021 Сливен
Изх. № 22-107-01.04.2021г. ДО: ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ЯНЧЕВ 02.04.2021 Бургас
Изх. № 22-108-01.04.2021г ДО: МАРИН СТАНЕВ СТАНЕВ ДО: КРАСИМИР СТАНЕВ СТАНЕВ 02.04.2021 Бургас
Изх. № 24-6742-09.03.2021г. ДО ПЕТРАНКА ВАСИЛЕВА ШОТИЛОВА-ЧОЖГОВА ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ЧОЖГОВ 02.04.2021 Пазарджик
Изходящ № 24-9019-30.03.2021 г. До: ИВАНКА АТАНАСОВА ГАНЕВА ул.Дунав №2, ет.11, ап.57 гр. Пазарджик, п.к. 4400 02.04.2021 Пазарджик
Изх. № 24-6699-09.03.2021 г. До ПЕРУНА ТОДОРОВА БАЛКАНСКА ГР. СОФИЯ – 1000 Ж.К. ДРУЖБА 206, вх. Б, ет.2, ап.30 като наследник на… 02.04.2021 Пазарджик
Изх. № 24-9195-31.03.2021г. ДО "ЛУКССТРОЙ 2018" ООД ХОСЕ МАНУЕЛ ФЕРНАНДЕС ЛОРЕНСО СЕРХИО ФЕРНАНДЕС БАРАБЕС 02.04.2021 София - град
Изходящ № 24-9215-31.03.2021 СОНЯ ПЕТРОВА ЙОРДАНОВА 02.04.2021 София - град
Изх. № 24-5993-02.04.2021 г. ДО Г-Н МАРИН ВЕЛИНОВ БАШЕВ ДО Г-Н НИКОЛАЙ ВЕЛИНОВ БАШЕВ ДО Г-Н МИЛКО АЛЕКСАНДРОВ КАРАДЖОВ 02.04.2021 Смолян
Изходящ № 24-9218-31.03.2021 ИВАН ЦВЕТКОВ ДИНЧЕВ 02.04.2021 София - град
Изх. № 24-9260-31.03.2021 ИВАН АНГЕЛОВ ИВАНОВ 02.04.2021 София - град
Изходящ № 24-9244-31.03.2021 г. ДО ТЕОДОРА ПЕТРОВА ПЕТРОВА СНЕЖАНА СЛАВЧОВА КРУШКИНА ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ РУЖИН ИВАНКА ЙОРДАНОВА РУЖИНА 02.04.2021 София - град
Изходящ № 24-9403-01.04.2021 ВИОЛЕТКА КОНОВА ЕВТИМОВА ГР. СОФИЯ, П.К. 1220 02.04.2021 Ловеч
Изх. № 24-9193-31.03.2021 СИМЕОН АНДРЕЕВ МАНОЛОВ 02.04.2021 София - град
Изходящ № 24-9386-01.04.2021г. Дo: ВЪЛЧО СТОЯНОВ ВЪЛЧЕВ До: ВАЛЕНТИН ИЛИЕВ БОРИСОВ 02.04.2021 Шумен
Изходящ № 24-9379-01.04.2021 ВАЛЕРИ ЮЛИЯНОВ ТРИФОНОВ ЙОТО ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ АВГУСТИН ИВАНОВ СТОЯНОВ 01.04.2021 Ловеч
Изходящ № 24-6464-01.04.2021 г. ДО КАЛИН ПАВЛОВ СТАМАТОВ УЛ. „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ № 3, ЕТ. 1 ГР. ВРАЦА, ОБЛ. ВРАЦА 01.04.2021 Враца
Изходящ № 24-6464-01.04.2021 г. ДО ЦВЕТАНА КОНСТАНТИНОВА СТАМАТОВА УЛ. „ГЕН. ЛЕОНОВ“, БЛ. 60, ВХ. Г, АП. 104, ГР. ВРАЦА, ОБЛ. ВРАЦА 01.04.2021 Враца
Изходящ № 24-6464-01.04.2021 г. ДО ПЛАМЕН ПАВЛОВ СТАМАТОВ УЛ. „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, БЛ. 35, ВХ. А, АП. 3, ГР. ВРАЦА, ОБЛ. ВРАЦА 01.04.2021 Враца
Изх. № 24-6518-05.03.2021 г. До: Емил Асенов Милев До: Бойка Станойкова Иванова До: АгнесаТихомирова Зарева До: Георги Грозданов… 01.04.2021 Кюстендил
Изходящ № 24-8526-24.03.2021 г. До: НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КОСТОВ До: ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КОСТОВ До: ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОСТОВ До: РОСИЦА… 01.04.2021 Кюстендил
Изходящ № 24-9312-01.04.2021 г. Дo: ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР До: СИДП „ДП ШУМЕН“ До: ТП „ДГС – Нови пазар“ До: „БЕРГЕР“ ЕООД До: СЕЛИМ… 01.04.2021 Шумен
Изходящ № 24-9272-01.04.2021 г. ПЕТЪР ПЕТРОВ 01.04.2021 Велико Търново
Изходящ № 24-5067-19.02.2021 г. До: МАРИАНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА 01.04.2021 Пловдив
Изходящ № 01-486302-01.04.2021 г. До: Елена Тодорова Скоклева 01.04.2021 Пловдив
Изходящ № 24-9237-31.03.2021 ДОНКА БАНЧЕВА МИХАЙЛОВА МАРИЯ ДОБРЕВА СЕМОВА ГР. СОФИЯ, П.К. 1750 ГР. СОФИЯ, П.К. 1700 01.04.2021 Ловеч
Изх. № 24-9188-31.03.2021 ЕТ"ЕТАЛОН-ИАМ-ИЛИЯ МАЛАМОВ" 31.03.2021 Благоевград
Изходящ № 24-9250-31.03.2021 г. Дo: ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА КАЛЧЕВА До: ИЛИЯН КИРИЛОВ ЯНКОВ До: ЯНКО ДИМИТРОВ ЯНКОВ До: Собствениците и… 31.03.2021 Шумен
Изходящ № 24-6547-05.03.2021 г. СПАС НИКОЛОВ СПАСОВ 31.03.2021 Пазарджик
Изх. No 24-4914-18.02.2021г. СТОЯН ИВАНОВ МАРКОВ 31.03.2021 Пазарджик
Изходящ № 24-8721-26.03.2021 г. ДО: РАЙКО МИНКОВ ГЪЛЪБОВ 30.03.2021 Перник
Изходящ № 24-8988-30.03.2021 г. НЕЛИ СТОЕВА 30.03.2021 Велико Търново
Изходящ № 24-8842-29.03.2021 г. ВИОЛЕТА АНДРЕЕВА ПИРОНКОВА 30.03.2021 Пловдив
Изходящ № 24-7764-17.03.2021 г. Наследници на ДЕНКО ГАНЧЕВ ГАНЧЕВ 30.03.2021 Пловдив

slogan bg