Премини към основното съдържание
Търсене по населено място
Търсене по име
До: Дата на отпубликуване Написано на Дата на отпубликуване Подразделения
Изходящ № 24-1076-12.01.2021 г ФИЛИП ЖИВКОВ МАРКОВ 25.01.2021 Хасково
Изх. № 24-2115-25.01.2021 НАСЛЕДНИЦИ НА СТАНОЙ ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ 25.01.2021 Благоевград
Изх. № 24-2114-25.01.2021 НАСЛЕДНИЦИ НА МАРИЯ ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА 25.01.2021 Благоевград
Изходящ № 24-32295-23.12.2020 г. МИТЬО СЛАВОВ ПЕТКОВ ИВАНКА НИКОЛОВА ПЕТКОВА ИЛИЯН ПЕТКОВ ПЕТКОВ ДЕСИСЛАВА ПАВЛОВА ХРИСТАКИЕВА-… 25.01.2021 Сливен
Изх. № 22-35-21.01.2021 г. КЕТИ КОСТОВА ДИМОВА ДО: ХРИСТИНА МАРИНОВА ДОНЕВА 25.01.2021 Бургас
Изх. № 22-34-20.01.2021 г. ИВАН КИРИЛОВ ДИМИТРОВ 25.01.2021 Бургас
Изходящ № 24-1750-20.01.2021 г. Любомир Николов Пазиев Божидар Кръстев Богданов 22.01.2021 Софийска област
Изходящ № 24-1826-20.01.2021 г. МЕТОДИ МЕТОДИЕВ САВОВ 22.01.2021 Софийска област
Изходящ № 24-1733-20.01.2021 г. ДО Димитър Жотев Виолетка Бобочева Светла Георгиева Димитринка Димитрова Таня Соколова Денка Мирчева 22.01.2021 Софийска област
Изходящ № 24-1709-20.01.2021 г. ДО Марияна Радкова Даскалова Стефан Антониев Даскалов Божидара Иванова Станчева Петър Цанковски 22.01.2021 Софийска област
Изходящ 24-1902-21.01.2021г. КРУМ ДИМИТРОВ МИХАЙЛОВ 22.01.2021 Софийска област
Изх. № 24-1898-21.01.2021 СТЕФАН ТОДОРОВ КРЪСТЕНОВ 22.01.2021 Пловдив
Изходящ № 01-443529-22.01.2021 г. ДО: „АЛКОК-3“ ЕООД Адрес: ул. „Клокотница“ № 29, гр. Пловдив 22.01.2021 Пловдив
Изх. № 22-33-20.01.2021 г. ДО: ДЕЧО ДАМЯНОВ ДЕЧЕВ ДО: ЦВЕТАНКА ЙОТОВА ДЕЧЕВА 22.01.2021 Бургас
Изх. № 22-32-20.01.2021 г. ДО: МАГДАЛИНА ЯНАКИЕВА ГРУДОВА ДО: НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ГРУДОВ ДО: ДИМИТЪР ЖЕЛЯЗКОВ ГРУДОВ 22.01.2021 Бургас
Изх. № 22-31-20.01.2021 г. ДО: КРИСТИНА ДОНЧЕВА ДОНЧЕВА ЗОЯ ДИМИТРОВА КАТЪРОВА ВИКТОРИЯ КИНОВА ДОНЧЕВА ЕКАТЕРИНА ДОСЕВА… 22.01.2021 Бургас
Изходящ № 24-1882-21.01.2021 г. ВИШНЯ НИКОЛИЧ ГЕОРГИ ВЕЛИНОВ 22.01.2021 Плевен
Изх. № 24-1976-22.01.2021 НАСЛЕДНИЦИ НА ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ НАЧЕВ ДО НАСЛЕДНИЦИ НА НЕВЕНА КИРИЛОВА НАЧЕВА 22.01.2021 Благоевград
Изх. № 24-1973-22.01.2021 НАСЛЕДНИЦИ НА МЕХМЕД ЮСЕИНОВ КЕНААЛИЕВ 22.01.2021 Благоевград
Изходящ № 24-32429-29.12.2020 г. Дo: Георги Тодоров Ириков Георги Димитров Калинчев
22.01.2021 Хасково
Изх. № 24-2012-22.01.2021 СОБСТВЕНИКА/СОБСТВЕНИЦИТЕ НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ С ИДЕНТИФИКАТОР 04279.611.138.1.4 22.01.2021 Благоевград
Изх. № 24-2036-22.01.2021 До: Наследници на Абдула и Хатче Халилови: ШЕРИДЖАН АБДУЛ ЕМУРЛА п.к. 8000 гр. Бургас ЕРОЛ АБДУЛА… 22.01.2021 Ямбол
Изх. № 24-1605-19.01.2021г. СОФИЯ ПЕТРОВА САВОВА СОФИЯ АДУТ
22.01.2021 София - град
Изх. № 24-1825-20.01.2021 г. ДО СИМЕОН НЕДЯЛКОВ ПОПОВ ХАРАЛАМБИ СИМЕОНОВ ПОПОВ 22.01.2021 София - град
Изходящ № 24-1851-21.01.2021г. ДО НИКОЛИНА ГЕОРГИЕВА ТАНЕВА ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ТАНЕВА ХРИСТО ТОМОВ ЦИФАРОВ 22.01.2021 София - град
Изх. № 24-1930-21.01.2021 г. ЙОАН НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ 22.01.2021 София - град
Изходящ № 24-1968-21.01.2021 г. ДО: БОГОМИЛ ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ ДО: МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА ПЕТРОВА ДО: ТАТЯНА БОГОМИЛОВА ПЕТРОВА ДО:… 22.01.2021 Смолян
Изх. № 24-1988-22.01.2021 г. ДО Г-ЖА СОНЯ БОРИСОВА ПРОДАНОВА гр. Смолян, ул. Спартак №35 22.01.2021 Смолян
Изх. № 24-2034-22.01.2021 г. ДО Г-Н СВЕТОСЛАВ АТАНАСОВ СПАСОВ гр. София, ж.к. Люлин, бл.321, вх. А, ет.5, ап.12 ДО Г-ЖА СОФИЯ… 22.01.2021 Смолян
Изходящ № 24-2045-22.01.2021г. До: н-ци на ГЕОРГИ КОСТОВ НИКОЛОВ До: ИЛИЯН КОСТОВ НИКОЛОВ До: н-ци на ДИМО ХРИСТОВ ДИМОВ 22.01.2021 Шумен
Изх. №24-2008-22.01.2021 г. ДО Г-Н ЛЕНКО ЯСНОВ ХЪМОВ гр. София, ж.к.Разсадник коньовица № 14А, вх. Г, ет.6, ап.25 22.01.2021 Смолян
Изх. №24-2010-22.01.2021 г. ДО Г-Н ЛЕНКО ЯСНОВ ХЪМОВ гр. София, ж.к.Разсадник коньовица № 14А, вх. Г, ет.6, ап.25 22.01.2021 Смолян
Изх. № 24-2017-22.01.2021 г. ДО Г-ЖА АНТОАНЕТА СЛАВЧЕВА БУКОВА гр.София, ул. Хан Кардам №42, ет.1 22.01.2021 Смолян
Изходящ № 24-1974-22.01.2021 г. До: Миглена Янкова Илиева До: Николай Янков Николов До: Красимир Маринов Попов 22.01.2021 Шумен
Изх. № 22-30-19.01.2021 г. ДО: ДИМИТРИНКА ИВАНОВА ХРИСТОВА 21.01.2021 Бургас
Изходящ № 24-1897-21.01.2021 ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ ПЕЕВ ГР. СОФИЯ, П.К. 1309 21.01.2021 Ловеч
Изх. № 22-29-19.01.2021 г. ЖАНЕТА БОРИСОВА ГЕОРГИЕВА 21.01.2021 Бургас
Изх. № 24-1664-19.01.202г. ДО БОЖИДАРА ГЕОРГИЕВА ГЮРКОВСКА 21.01.2021 София - град
Изходящ № 24-1670-19.01.2021 ДО ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ЧУКОВ ЕМИЛИЯ БОРИСОВА ЧУКОВА 21.01.2021 София - град
Изх. №24-1904-21.01.2021 г. ДО Г-Н ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ ЧУШКОВ гр. Велинград, ул. Мир № 18 Г-Н ИВАН НИКОЛОВ ЯНКОВ гр. Пловдив, ул.… 21.01.2021 Смолян
Изходящ № 24-1893-21.01.2021 г. Г-ЖА ДИЛЯНА СТЕФАНОВА СТАНЕВА
гр. Пловдив, ул. Георги Измирлиев №34, ет.3, ап.5
21.01.2021 Смолян
Изх. № 24-1909-21.01.2021 КОСТАДИН ЦАНКОВ СТОИЛОВ 21.01.2021 Благоевград
Изходящ № 24-31893-18.12.2020г. ДО: ОСМАН АЛИЕВ РЕДЖЕБОВ ДО: ФАТМЕ ИЛИЕВА РЕДЖЕБОВА ДО: ЮСЕИН АПТУЛОВ АЛИЕВ ДО: СЕЛИМ АХМЕДОВ… 21.01.2021 Сливен
Изходящ 24-1577-18.01.2021г. ЦВЕТОМИР ХРИСТОВ КОЦЕВ 20.01.2021 Софийска област
Изх. № 24-32172-22.12.2020г. ДО АНТОАНЕТА ИВАНОВА ГОСПОДИНОВА УЛ. „ТРАКИЙКА“№ 15 ГР. СТАРА ЗАГОРА 20.01.2021 Стара Загора
Изх. № 22-27-18.01.2021 г. ДО: СТАНКА ВЕЛКОВА МИХАЙЛОВА 20.01.2021 Бургас
Изх. № 22-28-18.01.2021 г. ДО: ТОДОР ДИМИТРОВ ГРАДЕВ ДО: МАРИЙКА ПЕТКОВА ГЕОРГИЕВА 20.01.2021 Бургас
Изх. № 22-26-18.01.2021 г. ДО: АСЕН САШЕВ КОЛЕВ ДО: ГЕОРГИ САШОВ КОЛЕВ ДО: ЗЛАТИН СТЕФАНОВ АТАНАСОВ ДО: РУМЕН МИТКОВ АТАНАСОВ 20.01.2021 Бургас
Изходящ № 24-1702-20.01.2021 г. ДО ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ ЙОРДАНА ДИМИТРОВА МОЛЛОВА ДИМИТЪР НИКОЛОВ МОЛЛОВ ВЯРА СТОЙКОВА ГЕБРЕВА… 20.01.2021 Велико Търново
Изходящ № 24-29925-30.11.2020 г. До: Димка Николова Вангелова Елена Стефанова Вангелова-Иванова Станка Стефанова Вангелова-… 20.01.2021 Хасково
Изходящ № 24-30879-09.12.2020 г. . ДО: Емилия Димитрова Добрева Свилен Димитров Янакиев 20.01.2021 Хасково
Изходящ № 24-1761-20.01.2021 г. Дo: Собственниците или носители на други вещни права на апартаменти в сграда 83510.671.66.4 с… 20.01.2021 Шумен
Изходящ № 24-1737-20.01.2021 г. До: РОСЕН АЛЕКОВ СИМЕОНОВ До: НЕЛИ ЕВГЕНИЕВА СИМЕОНОВА До: ХАСАН САДЪК АЛИ До: СНЕЖАНА СЛАВЧЕВА… 20.01.2021 Шумен
Изходящ № 24-31615-16.12.2020 г. ДО: ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ БОНЕВ ГР.БЕЛОСЛАВ Ж.К.“МЛАДОСТ“ БЛ.20, ВХ.В, ЕТ.4, АП.12 ДО ФРОСИНА ПЕТКОВА… 20.01.2021 Варна
Изх. №24-1592-19.01.2021г. НАДЕЖДА ВЕСЕЛИНОВА ВУТОВА 20.01.2021 София - град
Изх. №24-1591-19.01.2021г. МАРИАНА БЛАГОЕВА ТОДОРОВА 20.01.2021 София - град
Изходящ № 24-1632-19.01.2021 г. ДО ЙОРДАН ДИМИТРОВ МУХТАРОВ МАЛИНКА АЛЕКСИЕВА ПЕЦИНСКА 20.01.2021 София - град
Изходящ № 24-1633-19.01.2021 г. РАЙНА КОСТАДИНОВА КАЦАРОВА 20.01.2021 София - град
Изходящ № 24-29012-23.11.2020 г. ДО: АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ ДОБРЕНА ВИКТОРОВА НЕШЕВА АНА ДРАГАНОВА… 20.01.2021 Кюстендил
Изх. № 24-1811-20.01.2021г. До: Н- ци на ИСМАИЛ АЗИСОВ СМАИЛОВ МАГБУЛЕ ИСМАИЛОВА СЮЛЕЙМАНОВА гр. Ямбол ЕМИНЕ ИСМАИЛОВА… 20.01.2021 Ямбол
Изходящ № 24-1700-20.01.2021 г. До: ГРУДИ ГЕОРГИЕВ ДЕЛИГРУДЕВ 20.01.2021 Хасково
Изходящ № 24-31403-15.12.2020 г. ДО ЗАФИРКА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА УЛ. „СВ. ТРОИЦА“ № 166, ЕТ. 3, АП. 12 ГР. СТАРА ЗАГОРА ДО ВАСИЛ… 19.01.2021 Стара Загора
Изх. № 24-1590-19.01.2021 НАСЛЕДНИЦИ НА СТОЯН ПОПОВ ГЕОРГИЕВ 19.01.2021 Благоевград
Изх. № 24-1587-19.01.2021 ДО ЛИЛЯНА БОТЕВА ИВАНОВА АНКА ИЛИЕВА ПОПОВА БОРИСЛАВ НИКОЛОВ ФИЛАТОВ ИЛИНКА БОРИСОВА АНДОНОВА ПЕТЯ… 19.01.2021 Благоевград
Изходящ № 24-1546-18.01.2021г. До ДИМИТРИНА ИВАНОВА ТОДОРОВА-ТОЧЕВА СЛАВКА НИКОЛОВА ТОЧЕВА САШО СИМЕОНОВ ОГНЯНОВ ЦАНКО АНТОНОВ… 19.01.2021 Плевен
Изх. № 24-680-07.01.2021г ДО: ОБЩИНА ТВЪРДИЦА ДО: КОЙЧО ИЛИЕВ ИЛИЕВ ДО: БОЖИДАРА НИКОЛАЕВА ПЕНКОВА 19.01.2021 Сливен
Изх. № 24-826-08.01.2021г. . ДО ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ СЛИВЕН ДО: ПЕНКА МИХАЛЕВА ГЕОРГИЕВА ДО: ПЕТЯ ЕНЕВА ГЕОРГИЕВА ДО… 19.01.2021 Сливен
Изх. № 24-1602-19.01.2021 ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ЧОБАНОВА 19.01.2021 Софийска област
Изх. № 24-1609-19.01.2021г. Дo: Дена Титева Маринова До: Пеню Добрев Маринов 19.01.2021 Шумен
Изходящ № 24-1573-18.01.2021г. До АНТОН АТАНАСОВ ИЛЧЕВ гр. Ямбол До ДИМИТРИНА ЯНЕВА ВЪЛЧЕВА гр. Ямбол До ВАЛЕНТИН СТОЯНОВ ВЪЛЧЕВ… 19.01.2021 Ямбол
Изх. № 24-1498-15.01.2021 г. БОГДАН ИВАНОВ ИВАНОВ 19.01.2021 София - град
Изходящ № 24-1570-18.01.2021г. ДО КИРИЛ АНДРЕЕВ АНДРЕЕВ 19.01.2021 София - град
Изходящ № 24-1575-18.01.2021 г. ДО: СТАНИСЛАВ ВАСИЛЕВ СТОЙКОВ ДО: ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА СТОЙКОВА 19.01.2021 София - град
Изх. № 24-1576-18.01.2021 г. „ХОУМ РЕНТ 2015“ ЕООД 19.01.2021 София - град
Изх. No 24-1563-18.01.2021 г. РОСИЦА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА 19.01.2021 София - град
Изх. №24-1525-18.01.2021г. ДЕНЯ ЙОРДАНОВА КАТЕВА ЙОРДАН ИЛЧЕВ ДОБРЕВ 19.01.2021 София - град
Изх. №24-1524-18.01.2021г. СТОЯН СТОЙЧЕВ РАЙКОВ ГАЛИНА СТОЯНОВА РАЙКОВА 19.01.2021 София - град
Изх. № 24-1514-15.01.2021г. ЛЮБОМИР АЛЕКСАНДРОВ ЖИВАНКИН 19.01.2021 София - град
Изходящ № 24-1430-14.01.2021 ДО РУМЯНА ХРИСТОВА ПАРИЗОВА ДО: ЖИВКО КИРИЛОВ ПАРИЗОВ 19.01.2021 София - град
Изходящ № 24-1399-14.01.2021 г. ИВАН ГЕОРГИЕВ МАДЖАРОВ 18.01.2021 Софийска област
Изх. № 22-25-15.01.2021г. НЕДЯЛКА ЛЕФТЕРОВА СТОЯНОВА 18.01.2021 Бургас
Изх. № 22-23-15.01.2021 г. НЕДЯЛКА АТАНАСОВА ЧАНЕВА 18.01.2021 Бургас
Изх. № 22-24-15.01.2021 г. ДО: КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ ЧОЛАКОВ ДО: СТЕФКА ИЛИЕВА ЖИВКОВА 18.01.2021 Бургас
Изх. № 24-1411-14.01.2021 РАДОСЛАВ ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ КАМЕЛИЯ ИВАНОВА ВАСИЛЕВА 18.01.2021 София - град
Изходящ № 24-1427-14.01.2021 ДО: СЛАДУНКА ЯНЧЕВА МАНОВА ДО: СИРМА БОРИСОВА ДИНЧЕВА ДО: БОРИСЛАВ ИВАЙЛОВ ДИНЧЕВ ДО: НАДЕЖДА… 18.01.2021 София - град
Изходящ № 24-1426-14.01.2021 ДО: СЛАДУНКА ЯНЧЕВА МАНОВА ДО: ИЛИЯНА ГРИГОРОВА КОНСТАНТИНОВА ДО: СИРМА БОРИСОВА ДИНЧЕВА ДО:… 18.01.2021 София - град
Изходящ № 24-31831-18.12.2020 г. ДО ЕКАТЕРИНА ШЕКЕРОВА ГР. ВАРНА УЛ. „НАЧО НАЧЕВ“ №10 ЕТ.1 АП.2 КАЛИН ШЕКЕРОВ ГР. ВАРНА БУЛ. „ОСМИ… 18.01.2021 Търговище
Изх. № 24-1558-18.01.2021 ЛАЗАРИНА ГЕОРГИЕВА РИЗОВА НАДЯ ГЕОРГИЕВА РИЗОВА БОРИСЛАВА ГЕОРГИЕВА РИЗОВА 18.01.2021 Благоевград
Изх. № 24-1270-13.01.2021 г. ДО: СОБСТВЕНИЦИТЕ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В ЖИЛИЩНА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 40909.1102.101.1 Адрес:… 18.01.2021 Кърджали
Изходящ № 24-1318-14.01.2021 г. ДО : ИВЕЛИНА ДАНАИЛОВА ТРИФОНОВА ДО : ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ТРИФОНОВ ДО : ПАВЛИНА ИЛИЕВА ИВАНОВА 15.01.2021 Софийска област
Изх. No 20-1834/15.01.2021 г. ПЕТЪР ГЕНОВ ДИЦОВ 15.01.2021 Велико Търново
Изходящ 24-1370-14.01.2021г. „БИЛАЙН“ АД 15.01.2021 Софийска област
Изходящ № 24-1348-14.01.2021 г. ЛЮБЧО АТАНАСОВ БОЙКОВ
ЮЛИЯ АТАНАСОВА БОЙКОВА
15.01.2021 Пловдив
Изходящ № 24-1304-14.01.2021 г. ИВАН И КАТЕРИНА БОГДАНОВИ ТРИФОНОВИ ДО: РУМЯНА КАЛОФЕРОВА ЯНКОВА ДО: ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ПЕТРАКОВ ДО:… 15.01.2021 Пловдив
Изходящ № 24-15581-14.01.2021 г. ОГНЯН ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ 15.01.2021 Пловдив
Изх. № 24-1358-14.01.2021г. До: Наследници на Асен Митев Лазаров:
ХАСАН ОСМАНОВ АСАНОВ гр.Ямбол
НЕЧНИЕ ОСМАНОВА…
15.01.2021 Ямбол
Изх. № 24-1367-14.01.2021г. До:Наследници на Тана Йорданова Бошнакова:
КЪНЧО АНГЕЛОВ МИХАЛЕВ гр. Сливен
ДОНКА…
15.01.2021 Ямбол
изх. № 24-18469-04.08.2020г. ВЪЧКА ТОНЧЕВА ХРИСТОВА - МАРИЯ ИВАНОВА САПУНДЖИЕВА 15.01.2021 Хасково
изх. №24-18478-04.08.2020г. ИРИНА АСЕНОВА АСЕНОВА 15.01.2021 Хасково
Изходящ № 24-1477-15.01.2021 Дo: „БАРКАЧ АГРО-37“ ЕООД Дo: н-ци на ТОДОР ТОДОРОВ КАРАВАСИЛЕВ 15.01.2021 Шумен
Изх. № 24-1487-15.01.2021 ЛЮБОМИР ПАВЛОВ ЛУНДЖЕВ ЙОРДАНКА ПАВЛОВА МИЛЕНКОВА 15.01.2021 Благоевград
Изх. № 24-1216-13.01.2021г. ВИОЛЕТА ЛУКА ВЕЛЕВА РАДОСТИНА ИВАНОВА ВЕЛЕВА КОРНЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА ВЕЛЕВА МАНОЛ ГЕОРГИЕВ ВЕЛЕВ 15.01.2021 София - град
Изходящ № 24-1227-13.01.2021 г. ЛОФТ ООД 15.01.2021 София - град
Изходящ № 24-1404-14.01.2021 г. ДО КАМЕН ЙОРДАНОВ БАЧИЙСКИ ДО: БОЙКА ЙОРДАНОВА БАЧИЙСКА 15.01.2021 София - град
Изх. № 24-1248-13.01.2021г. ДО ПЕТЪР МИЛОСЛАВОВ ДЯКОВ МИЛОСЛАВ МИЛОСЛАВОВ ДЯКОВ ЕМИЛ ЦАНЕВ СИМЕОНОВ ГАЛИНА ИВАНОВА НИКОЛОВА… 15.01.2021 София - град
Изх. № 24-1275-13.01.2021 ВИДИН ИЛИЕВ ПОПОВ 15.01.2021 София - град
Изх. No 24-1409-14.01.2021 г. ДО МИХАИЛ ПАВЛОВ ТОДОРОВ ЛИЛИЯ ВАСИЛЕВА ДОЙЧИНОВА ЦВЕТОЗАР ТОДОРОВ ДОЙЧИНОВ БЛАГОЙ КРУМОВ КОЛЕВ… 15.01.2021 София - град
Изх. No 24-1408-14.01.2021г. ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА ТОНЕВА 15.01.2021 София - град
Изходящ № 24-1227-13.01.2021 г. ДО ЛОФТ ООД
15.01.2021 София - град
Изх. № 24-1362-14.01.2021 г. ДО АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТКОВ ЕВСТАТИЕВ ДЕТЕЛИНА ЗЛАТКОВА БОРИСОВА 15.01.2021 София - град
Изходящ № 24-1401-14.01.2021г. ДО: НИКОЛИНА ЦВЕТАНОВА ГЪЛЪБОВА ДО: ДАНИЕЛА ПЕТРОВА ЛИНКОВА 15.01.2021 София - град
изх. № 24-10569-13.05.2020г. ДЕСАНКА МЛАДЕНОВА ПЕТРОВА ДЕЛИН ПЕТКОВ ПЕТРОВ 15.01.2021 Хасково
Изх. № 24-550-06.01.2021г. До: БОЙКО АНТОНОВ ОВРЕТЕНОВ гр. Разград, бул. „България“ №5, вх. „А“, ап.3 До: ВАСИЛ НИКОЛОВ… 15.01.2021 Разград
Изх.№ 24-1424-14.01.2021 г. До: КОЛЬ0 АНГЕЛОВ КОЛЕВ гр. Ямбол ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА гр. Ямбол 15.01.2021 Ямбол
изх. №24-7309-19.03.2020г До: Наследниците на ЦВЕТАНКА АНДОНОВА ШОПОВА МАРГАРИТА НИКОЛОВА ГРАДИНАРОВА 15.01.2021 Хасково
изх. № 24-29870-30.10.2019г КИРИЛ РУСКОВ КОЛЕШЕВ 15.01.2021 Хасково
Изходящ № 24-1489-15.01.2021 г. ЙОАНА МИТКОВА МЛАДЕНОВА 15.01.2021 Ловеч
№ 01-482302/19.10.2020г ДО АННА СВЕТОСЛАВОВА КАРДАЛЕВА Адрес: САЩ 15.01.2021 Варна
Изх. № 24-30888-09.12.2020 г. ДО ДИМИТЪР ВИТАНОВ РОГЛИНОВ ул. „Николаевска“ № 80, вх. 3, ет. 8 гр. Русе ДО ИВАН ВИТАНОВ РОГЛИНОВ… 14.01.2021 Русе
Изходящ № 24-1250-13.01.2021 МАРИН ПЕТКОВ СТОЯНОВ
С. БЕЖАНОВО
14.01.2021 Ловеч
Изх. № 22-22-13.01.2021 г. ТАНЯ СТЕФАНОВА ШИДЕРОВА 14.01.2021 Бургас
Изходящ № 24-31213-11.12.2020 г. Гинка Георгиева Янкова 14.01.2021 Хасково
Изх. № 24-1051-12.01.2021г. АТАНАС ВАСИЛЕВ АТАНАСОВ 14.01.2021 София - град
№ 24-849-11.01.2021г. „СОФИ ЦЕНТЪР“ ООД 14.01.2021 София - град
Изходящ № 24-1125-12.01.2021 г. ДЕСИСЛАВА СТЕФАНОВА СТЕФАНОВА 14.01.2021 София - град
Изх. № 24-1121-12.01.2021г. МАГДАЛЕНА СЛАВЧЕВА ЙОРДАНОВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
14.01.2021 София - град
Изходящ № 24-1213-13.01.2021 г. ДЕСИСЛАВА АЛЕКСАНДРОВА МАЛЧЕВА 14.01.2021 София - град
Изходящ № 24-1268-13.01.2021г. ЖАНЕТА СТОЯНОВА САЙТОВА 14.01.2021 София - град
Изходящ № 24-1272-13.01.2021 г. ДО: СТЕФАНИЯ ТРАЙКОВА ДИМИТРОВА 14.01.2021 София - град
Изходящ № 24-1269-13.01.2021 г. ДО СНЕЖАНКА АСЕНОВА ВРУБЛЕВСКА 14.01.2021 София - град
Изходящ № 24-1219-13.01.2021г. ДО МАГДАЛЕНА КОСТОВА МИХАИЛИДУ ВЕНЦИСЛАВ ДЕЛЧЕВ ЧАКЪРОВ ФИЛИПА КРАСИМИРОВА ПЕЙКОВА-ГАНЧЕВА ДЕЯНА… 14.01.2021 София - град
изх. № 24-32155-22.12.2020 г. До: н-ци на СТОЮ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ н-ци на ЯНЧО ЖЕЛЕВ ПАПАЗОВ - СТАНКА ГЕОРГИЕВА ПАПАЗОВА - ЖИВКА ЯНЧЕВА… 14.01.2021 Хасково
изх. № 24-28300-16.11.2020 г. ДИМИТЪР ИВАНОВ ДЕМИРЕВ 14.01.2021 Хасково
Изходящ № 24-1119-12.01.2021г. ЛИЛА НАУМОВА РОШКЕВА 13.01.2021 Софийска област
Изх. № 22-21-12.01.2021 г. ДО: ВАСИЛКА ТОДОРОВА ДЕЙВИС ДО: ВЕНЕТА КИРИЛОВА ГРОЗЕВА 13.01.2021 Бургас
Изх. № 24-1134-13.01.2021 НАСЛЕДНИЦИ НА ДИМИТЪР СТОИМЕНОВ ХАДЖИЕВ 13.01.2021 Благоевград
Изходящ № 24-1020-12.01.2021 г. АНКА КИРЧЕВА ИВАН КИРЧЕВ РОСЕН КИРЧЕВ 13.01.2021 Велико Търново
Изх. № 24-1135-13.01.2021 НАСЛЕДНИЦИ НА ШАБАН АСАНОВ БАКИЕВ 13.01.2021 Благоевград
Изходящ № 24-30482-13.01.2021 г. ИВАНКА НИКОЛОВА РАДИЧКОВА 13.01.2021 Пловдив
рег. № 01-507141-30.10.2020г. ДО ОБЩИНА ВАРНА БУЛ. „ОСМИ ПРИМОРСКИ ПОЛК” 43 ГР. ВАРНА ДО ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ОБЛАСТ ВАРНА ДО ФАТМА… 13.01.2021 Варна
№ 94-302/02.09.2020 г. ДО ИНЖ. ГЕНО ИВАНОВ Ж.К. „МЕДЕН РУДНИК”, БЛ. 132, ВХ. 2, П.К. 32 ГР. БУРГАС, 8000 geno.geodezist@… 13.01.2021 Регистър на лицата правоспобни по ЗКИР
НА № 94-316/21.09.2020 г. ДО ИНЖ. МАРИНА КРЪСТЕВА УЛ. „ИВАН ВАЗОВ” № 12, ЕТ. 2 ГР. ПЛЕВЕН, 5800 marina_krysteva@abv.bg НА №… 13.01.2021 Регистър на лицата правоспобни по ЗКИР
Изх. № 24-1073-12.01.2021г. СТОЯН СТОИМЕНОВ ГРЪНЧАРОВ 13.01.2021 София - град
Изх. № 24-1056-12.01.2021г. НИКОЛА ГОСПОДИНОВ ГАЛЕВ 13.01.2021 София - град
Изх. № 24-1073-12.01.2021г. СТОЯН СТОИМЕНОВ ГРЪНЧАРОВ 13.01.2021 София - град
Изходящ № 24-1057-12.01.2021г. ДО АЛЕКСАНДЪР БОРИСОВ РАНЧЕВ СИРАНУШ КИРКОР РАНЧЕВА ДЕНИЧКА БОРИСОВА РАНЧЕВА-ИЛИЕВА МИЛАНКА… 13.01.2021 София - град
Изходящ № 24-962-11.01.2021г. ЛУНА ИВАНОВА ДОСКОВА 13.01.2021 София - град
Изходящ № 24-962-11.01.2021г. ЛУНА ИВАНОВА ДОСКОВА 13.01.2021 София - град
Изходящ № 24-973-11.01.2021 г. СИЛВИЯ КОСАНО НУНЬО 13.01.2021 София - град
Изходящ № 24-912-11.01.2021 г. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ ПЕТРОВ 13.01.2021 София - град
Изх. № 24-869-11.01.2021 г. АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ БОРИСОВ 13.01.2021 София - град
Изходящ № 24-31853-18.12.2020 г. ДО ХАСАН АЛИЕВ ГР. ОМУРТАГ УЛ. „ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ“ №6 ГЕОРГИ ВАСЕВ ГР. ОМУРТАГ УЛ. „ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ… 13.01.2021 Търговище
Изходящ № 24-31850-18.12.2020 г. ДО: НИКОЛАЙ СОТИРОВ ГР. ТЪРГОВИЩЕ УЛ. „ЕПИСКОП СОФРОНИЙ“ №10 ВХ.В ЕТ.3 АП.4 ИВЕЛИНА СОТИРОВА ГР.… 13.01.2021 Търговище
Изх. № 24-31821-18.12.2020 г. ДО: АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ ГР. ОМУРТАГ УЛ. „ТЪРНОВСКА“ №21
13.01.2021 Търговище
Изходящ № 24-15653-12.01.2021 г. До: ДИМИТРИНКА БИНОВА КУЗМАНОВА До: МУНИР ФАТХАЛЛА ФАТУХИ 12.01.2021 Пловдив
Изх. № 24-30306-03.12.2020г. ДО МИЛЧО АЛЕКСИЕВ ГР. СОФИЯ ЖК „БЕЛИТЕ БРЕЗИ“ №30 11.01.2021 Търговище
Изх. № 24-31204-11.12.2020 г. ДО ЕМИНЕ МЕХМЕДОВА ГР. ТЪРГОВИЩЕ УЛ. „ЕПИСКОП СОФРОНИЙ“ №13 ВХ.А ЕТ.3 АП.7 РЕМЗИ МЕХМЕДОВ ГР.… 11.01.2021 Търговище
Изходящ № 24-842-11.01.2021 г. ДО Г-Н АЛИ МУСТАФОВ ДЕЛИАЛИЕВ гр. Хасково, ул. Персенк №7 ДО Г-Н МИТКО СТОЯНОВ АНДРЕЕВ гр. Хасково… 11.01.2021 Смолян
Изходящ № 24-893-11.01.2021 г. ДО Г-ЖА РОСИЦА ДАНЧЕВА МИЗОВА гр.Златоград, ул. Ангел Кънчев №12 Г-ЖА НЕВЕНА АСЕНОВА НИКОЛОВА гр.… 11.01.2021 Смолян
Изходящ № 24-731-08.01.2021 г. ДО ПАНАЙОТ ПЕТКОВ АНГЕЛОВ ДО ПЕТКО НИКИТОВ АНГЕЛОВ ДО ТАТЯНА КОЛЬОВА ГЕОРГИЕВА 11.01.2021 Софийска област
изх. № 24-29940-30.11.2020г. НЕДЯЛКА ГЕНЧЕВА МАРКОВА 11.01.2021 Хасково
Изходящ № 24-521-06.01.2021 г. ДО: ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ СЛИВЕН ДО: ОБЩИНА КОТЕЛ ДО: НЕФИЗЕ КАМБЕРОВА МЕХМЕДОВА ДО: КЕРИМ… 08.01.2021 Сливен
Изходящ № 24-31375-14.12.2020 г. Веселин Стоянов Желев ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ Любчо Миланов Йорданов 08.01.2021 Сливен
Изходящ № 24-31253-14.12.2020 г. СОБСТВЕНИЦИТЕ НА АП.1 ТОДОР ХРИСТОВ ЩИЛИЯНОВ ДОБРИН СТАНЕВ КОСТОВ 08.01.2021 Сливен
изх. № 24-30092-01.12.2020 г. До: МАРИЯ ДИМОВА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИ ДИМОВ ГЕОРГИЕВ КРАСИМИР ИВАНОВ ИЛИЕВ ТОДОР ХРИСТОВ КАРАГЬОЗОВ… 08.01.2021 Хасково
Изх. № 22-19-07.01.2021 г. ДО: МАРГАРИТА АТАНАСОВА КОСТОВА МИЛЕНА АТАНАСОВА КОСТОВА КИРИЛ ДУКОВ ДИМИТРОВ ИВАНКА ИВАНОВА ЩРАСЕР… 08.01.2021 Бургас
Изходящ № 24-710-08.01.2021 г. ИВИЧКА ГЕОРГИЕВА 08.01.2021 Велико Търново
Изх. № 24-22708-23.09.2020 г. ДО „МИХС – ГРУП“ ЕООД УЛ. „ЛЮЛЯКОВА ГРАДИНА“ № 23 ГР. КАЗАНЛЪК 08.01.2021 Стара Загора
Изх. № 24-649-07.01.2021 г. ЖИВКО ЙОРДАНОВ СЪБЕВ УЛ. „КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ № 35 ЕТ.2 АП.3 ВАРНА 08.01.2021 Добрич
Изх. № 22-17-07.01.2021 г. ДО: КРУМ КАМЕНОВ КАМЕНОВ ДО: ДОНКА КАМЕНОВА ЯНЕВА 08.01.2021 Бургас
Изх. № 24-29392-25.11.2020г. ДО ИЛИАНА КОЛЕВА ЙОНКОВА УЛ.ГРАФ ИГНАТИЕВ 53 ВХ.Б ЕТ.2 АП.26 ГР.СОФИЯ 08.01.2021 Стара Загора
Изх. № 22-18-07.01.2021 г. СТОЙКА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА 08.01.2021 Бургас
Изх. № 22-11-05.01.2021 г. ДАНКО ВАСИЛЕВ ВИТКОВ 08.01.2021 Бургас
изх. № 20-81367-07.12.2020г. МИЛЕНА-ГЕОРГИЯ ДИМИТРОВА КАМБУРОВА 08.01.2021 Хасково
Изходящ № 24-27429-06.11.2020 г. „ХРИСТО ДИНКОВ-2000“ ЕООД „РУМИС-ХОЛДИНГ“ООД ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВ БАКАЛОВ 08.01.2021 Хасково
Изходящ № 24-774-08.01.2021 г. Г-ЖА СОФКА МИНЧЕВА ДИМИТРОВА гр. Смолян, ул. Миньорска №29
08.01.2021 Смолян
Изходящ № 24-565-07.01.2021 г. До: КИРИЛ СТЕФАНОВ КИРАНОВ, гр. София 07.01.2021 Ямбол
Изходящ № 24-30353-03.12.2020 г. До: ВЕРГИНИЯ ПАВЛОВА ТОМОВА 07.01.2021 Пловдив
Изходящ № 24-412-06.01.2021г. До: АСКО ИЛИАНОВ РАДОЕВ гр. Ямбол 07.01.2021 Ямбол
Изх. № 24-584-07.01.2021 г. ДО Г-ЖА ЗЛАТА ПЕТРОВА СИРАКОВА гр. Пловдив, ул. Александър Екзарх №22 Г-Н ПЕТЪР ДИМИТРОВ СИРАКОВ гр… 07.01.2021 Смолян
Изходящ № 24-573-07.01.2021 г. ДО Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ЗДРАВКОВА ЧИТАКОВА – ТОЛСУЗОВА гр. Пловдив, ул. Асеновградско шосе №4И ет.2 ап.2… 07.01.2021 Смолян
Изходящ № 24-32450-29.12.2020 г. ДО МИТКО ТАШЕВ ДИМИТРОВ УЛ. „ОГОСТА“ № 12 ГР. СТАРА ЗАГОРА ДО СУЗАНА ТАШЕВА ДИМИТРОВА УЛ. „ОГОСТА… 06.01.2021 Стара Загора
Изходящ № 24-243-05.01.2021 г. ДО АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ СТОИЛОВ ДО АНГЕЛ АТАНАСОВ СТОИЛОВ ДО ЗЛАТКА АТАНАСОВА ДИМИТРОВА ДО ЙОВКА… 06.01.2021 Пловдив
Изх. № 24-391-06.01.2021 ИВАНКА АНДОНОВА СТОЯНОВА 06.01.2021 Благоевград
Изх. № 22-10-05.01.2021 г. ДО: ЗОРКА ДИМИТРОВА КОСТАДИНОВА СИМЕОН МАРИНОВ СИМЕОНОВ ДИМИТЪР МАРИНОВ СИМЕОНОВ 06.01.2021 Бургас
Изходящ № 24-432-06.01.2021 г. До Пламен Георгиев Герасимов ул. „Цар Симеон Велики“ № 116 гр. Видин 3700 До Ваньо Тодоров Витков… 06.01.2021 Видин
Изх. № 24-497-06.01.2021г. До:Наследници на Емине Юсеинова Хасанова: ВИОЛЕТА САШЕВА ТАБАКОВА п.к. 8800 гр. Сливен ЮСЕИН… 06.01.2021 Ямбол
рег. № 01-509635-02.11.2020 г., ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ АФЕНЛИЕВ
жк. „НАДЕЖДА“, бл. 152, вх. В, ет. 2, ап. 66
гр. СОФИЯ, п.к…
06.01.2021 Пазарджик
Изходящ № 24-546-06.01.2021 ДО ХРИСТИНКА ИВАНОВА МАКСИМОВА СТАНКА ИВАНОВА ЛАМБОВА 06.01.2021 Шумен
Изх.№ 24-129-04.01.2021 Иво Василев Здравко Василев 06.01.2021 Софийска област

slogan bg