Премини към основното съдържание

УВЕДОМЛЕНИЯ


Търсене по населено място
Търсене по име
До: Дата на отпубликуване Написано на Подразделения
Изходящ № 24-15510-19.05.2023 г. ДИМО СТОЙКОВ ДИМИТРОВ ГЕНКА ПЕТКОВА ШИНЕВА /РУНДЕВА/ ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ РУСЕВ ПЕТКО ГЕОРГИЕВ РУНДЕВ… 26.05.2023 Сливен
Уведомление 22-164-25.05.2023 Включен в преписки: 01-109237-23.02.2023 ТАНЯ ЯНЕВА ЙОРДАНОВА 26.05.2023 Бургас
Служебна бележка № 22-166-25.05.2023 Пеню Димитров Пенев 26.05.2023 Бургас
Изходящ № 24-15960-25.05.2023 г. ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ 26.05.2023 Ловеч
Изх. № 24-15977-26.05.2023 СОНЯ ИЛИЕВА ДЖЕПКОВА ЕЛКА ИЛИЕВА МАЛИКОВА 26.05.2023 Благоевград
Изх. № 24-15986-26.05.2023 НАСТАСИЯ НЕДЕЛЧЕВА СОТИРОВА МИРОСЛАВ БОРИСОВ ВЕЛИКОВ 26.05.2023 Благоевград
Изх. № 24-15973-26.05.2023 КИРИЛ ХРИСТОВ ИВАНОВ ЕЛЕКТРОН ХРИСТОВ ИВАНОВ ИВАЙЛО ЧАВДАРОВ АНАСТАСОВ 26.05.2023 Благоевград
Изходящ № 24-10647-03.04.2023 г. ВЕНЕТА КРУМОВА ТАНЕВА МАРГАРИТА ЛЮБОМИРОВА ИЛИЕВА СТАНКА ЙОРДАНОВА ТАНЕВА МАРИЯ ГРИГОРОВА ТАНЕВА… 26.05.2023 Кюстендил
Изх. № 22-167-25.05.2023 г. ЦВЕТАН ХРИСТОВ ХРИСТОВ 26.05.2023 Бургас
Изходящ № 22-161-25.05.2023 г. Включен в преписка: 01-135108-08.03.2023 г. До: ГЕОРГИ ТОДОРОВ ДИНКОВ До: НЕВЕНА МАРИНОВА ПЕТРОВА До: КРАСИМИРА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА До: ИВАН… 26.05.2023 Бургас
Изх. № 24-16005-26.05.2023 РУКИЕ АЛИ ХАСАН-КОСТАДИНОВА 26.05.2023 Благоевград
Изх. № 24-15997-26.05.2023 АТАНАС ИВАНОВ МАКСИМОВ ДРАГОМИР ИВАНОВ МАКСИМОВ РАДОСЛАВ ИВАНОВ МАКСИМОВ 26.05.2023 Благоевград
Изх. № 24-9107-20.03.2023 ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ КАЦОВ ВЕСЕЛИНА ДИМИТРОВА ШОПОВА БОЙКО ДИМИТРОВ ШОПОВ КРАСИМИР КИРИЛОВ ДОЛДУРОВ ЦВЕТА… 26.05.2023 Кюстендил
Изх. № 24-13122-26.04.2023 ДО : РУМЯНА ВЪЛКОВА КЪЛВАЧЕВА гр.Пазарджик 4400 като наследник на ВЪЛКО ПЕТКОВ ДИМОВ 26.05.2023 Пазарджик
Изходящ № 24-15952-25.05.2023г. До: Наследниците на МАРИЯ ЛЮБЕНОВА КАЛПАКЧИЕВА 26.05.2023 Пловдив
Изходящ № 24-15879/25.05.2023 г. ДО: НИКОЛА ТОДОРОВ ВЛАХОВ 26.05.2023 Пловдив
Изх. № 24-15922-25.05.2023г. НАЧО ВЪЛЧЕВ НАЧЕВ 26.05.2023 Хасково
Изходящ №24-16024-26.05.2023 г. Г-ЖА БИСТРА МИНЧЕВА ДИМИТРОВА 26.05.2023 Смолян
Изх. 24-16051-26.05.2023г. ДО: Наследниците на САДУЛА МЮМЮНОВ БЕКИРОВ: АНГЕЛИНА МИХАЙЛОВА БОРИСОВА – наследници: ФАИК САДУЛОВ… 26.05.2023 Кърджали
Изх. № 24-16085-26.05.2023г. БИЛЯНА АТАНАСОВА АРАБАДЖИЕВА-ТОТЕВА гр. Бургас 26.05.2023 Ямбол
Изходящ № 24-15777-23.05.2023г. ДО: МИТКО МИЛЧЕВ РАДЕВ ДО: РОСИЦА МИЛЧЕВА РАДЕВА 25.05.2023 Ловеч
Изх. № 24-15817-23.05.2023г. ДО: ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ ДАМЯНОВ - като наследник на КОЦЕ ПЕТРАКИЕВ СТАЙКОВ ДО: ИВАНКА ГЕОРГИЕВА… 25.05.2023 Пазарджик
Изх. № 24-15825-25.05.2023 г. ДО МИХАЕЛА ТОДОРОВА ГР. СОФИЯ 25.05.2023 Стара Загора
Изходящ № 24-12755-24.04.2023 г. До: КРАСИМИР ИЛИЕВ ЦАНКОВ Адрес: град Варна 25.05.2023 Пловдив
Изходящ № 24-12684-24.04.2023 г. До: ВАЛЕНТИН ДОБРЕВ ДЖЕВИЗОВ Адрес: град Пловдив До: ЙОТКО ХРИСТОВ ЙОТКОВ Адрес: град Пловдив 25.05.2023 Пловдив
Изходящ № 24-34911-22.11.2022 г. До: ВЕНЕТА АПОСТОЛОВА АТАНАСОВА Адрес: град Пловдив До: МАРИЯ ЯНКОВА КИБАРЕВА Адрес: град… 25.05.2023 Пловдив
Изходящ № 24-12213-19.04.2023 г. До: ЕМИЛИЯ ТОДОРОВА АНДОНОВА Адрес: град Пловдив 25.05.2023 Пловдив
Изходящ № 24-15859-25.05.2023 г. „БЛАНК БЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД 25.05.2023 Плевен
Изх. № 24-12349-20.04.2023г. ГЕНОВЕВА АСЕНОВА ЗЛАТЕВА 25.05.2023 Търговище
Изх. № 24-13222-27.04.2023г. ДИМИТЪР ЙОВЧЕВ ДИМИТРОВ 25.05.2023 Търговище
Изх. № 24-13230-27.04.2023 г. МУСТАФА МЕХМЕДОВ ХАСАНОВ 25.05.2023 Търговище
Изх. № 24-12820-25.04.2023г. НИКОЛАЙ ИВАНОВ НИКОЛОВ ДОНКА МИНЕВА НИКОЛОВА 25.05.2023 Търговище
Изх. № 24-13224-27.04.2023г. КАЛИНА МЕТОДИЕВА СТЕФАНОВА 25.05.2023 Търговище
Служебна бележка 22-162-25.05.2023 Включен в преписки: 01-45470-24.01.2023 ВЕРОНИКА ГРИГОРИЕВА ВЛАДИМИРОВА 25.05.2023 Бургас
Служебна бележка 22-163-25.05.2023 Включен в преписки: 01-97041-17.02.2023 АНАСТАС ЕНЧЕВ ГЕОРГИЕВ 25.05.2023 Бургас
Изходящ № 24-15737-23.05.2023 г. ДИАНА НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВА ДО ЦЕЦА КОСТОВА ГЕНЕВА 25.05.2023 София - град
Изходящ № 24-15753-23.05.2023 г. РОСИЦА НИКОЛОВА РАЙКОВА 25.05.2023 София - град
Изходящ № 24-15580-22.05.2023 КАТЕРИНА МИХАЙЛОВА ХИРШ ДОБРОМИР ВЕЛИНОВ ПАНОВ МАРИЯ СТЕФАНОВА ГАНЕВА 25.05.2023 София - град
Изх. № 24-15587-22.05.2023 МАРИЯНА АСЕНОВА СТОИЧКОВА 25.05.2023 София - град
Изх. № 24-15730-23.05.2023 г. "БЛУ СКАЙ ИНВЕСТ" ООД 25.05.2023 София - град
Изх. № 24-15836-25.05.2023 КИТКА ДИМИТРОВА ДЕМИРЕВА-ПАЛАЗОВА 25.05.2023 Благоевград
Изх. № 24-15837-25.05.2023 РУМЕН АНГЕЛОВ КИРЯКОВ 25.05.2023 Благоевград
Изх. № 24-15837-25.05.2023 КИРИЛ ИВАНОВ ИВАНОВ СТОЙКО АТАНАСОВ СТОЯНОВ 25.05.2023 Благоевград
Изходящ № 24-12166-19.04.2023 г. ДО: Васил Иванов Джанфезов гр. Пловдив 4000 като наследник на Стоянка Димитрова Попова 25.05.2023 Пазарджик
Изх. № 24-15917-25.05.2023 г. До НАДЕЖДА АНГЕЛОВА КРЪСТЕВА ГР. ПАЗАРДЖИК – 4400 като наследник на АНГЕЛ ПЕТРОВ КРЪСТЕВ 25.05.2023 Пазарджик
Изходящ № 24-12709-24.04.2023 г. ДО: ПАНАЙОТ СОКРОТИС ПАНАЙОТОВ гр. София 1000
25.05.2023 Пазарджик
Изх. № 24-14734-12.05.2023 ДО : КРАСИМИР АНГЕЛОВ ФИЛИПОВ гр. Пазарджик 4400
25.05.2023 Пазарджик
Изходящ № 24-15847-25.05.2023г. МАРИЯНА ТОДОРОВА ТОНЧЕВА до: ВЕНЕЛИН ИВАНОВ ТОНЧЕВ 25.05.2023 Ямбол
Служебна бележка 22-165-25.05.2023 Включен в преписки: 01-218674-18.04.2023 КИНА АПОСТОЛОВА ГАБАРОВА 25.05.2023 Бургас
Изх.№ 24-15533-19.05.2023 г. Георги Цанков Галина Цанкова 23.05.2023 Софийска област
Изходящ № 20-19016-19.04.2023 ДО: „ПРО АЛФА“ ЕООД 23.05.2023 Перник
Изходящ № 24-13100-26.04.2023 г. ВАНЯ ПЕТКОВА ВАСИЛЕВА КЕТА ПЕТКОВА ДИМОВА НАСТЯ ПЕТКОВА ДАНЕВА ЗДРАВКО СТЕФАНОВ МАРГЕНОВ ДОБРИ… 23.05.2023 Сливен
Изх. № 24-15695-23.05.2023 ПЕТЪР КОСТАДИНОВ УЗУНОВ 23.05.2023 Благоевград
Изходящ № 24-15553-22.05.2023 г. ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ЛАМБОВ 23.05.2023 Хасково
Изходящ № 24-12118-22.05.2023 г. ДО КРАСИМИР ПЕТРОВ КАЛАЙДЖИЕВ ДО СВЕТОСЛАВ ТОДОРОВ КАЛАЙДЖИЕВ 23.05.2023 Пловдив
рег. № 01-218623/18.04.2023 г. ДО РУМЕН МАРЧЕВ ДЯКОВ КОПИЕ КЕРАНКА ДОБРЕВА СТАНЕВА 23.05.2023 Варна
Изх. №. 24-15718-23.05.2023 До: КРАСИМИР МАКСИМОВ МИШЛАКОВ гр. София, п. к. 1000 23.05.2023 Пазарджик
Изх. № 24-15622-22.05.2023 г. ДО АНА ЙОСИФОВА СЪРЧАДЖИЕВА ПАРУШ СТЕФАНОВ ПЕТРОВ МАРИН ЖЕКОВ ТОДОРОВ НЕВЕНА ИВАНОВА ДЖЕНЕВА МАРИЯ… 23.05.2023 София - град
Изх. № 24-15421-19.05.2023г. ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ НЕДКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА ЦВЕТАНКА ЙОРДАНОВА МУТИШЕВА ИВАЙЛО ЙОРДАНОВ… 23.05.2023 София - град
Изх. № 24-12939-25.04.2023г. Нели Василева Панайотова Атанас Василев Панайотов 23.05.2023 Хасково
изх. № 24-13273-27.04.2023 ЗАРЯ МИТЕВА МИТЕВА 23.05.2023 Хасково
Изходящ № 24-13148-27.04.2023 г. Лина Руменова Иванова Николета Руменова Дочева 23.05.2023 Хасково
Изходящ № 24-12102-19.04.2023 г. ЦВЕТАН КОЛЕВ ЦВЕТКОВ ДИМАНКА ХРИСТОВА КРЪСТЕВА 23.05.2023 Хасково
Изх. 24-15645/22.05.2023 Атанас Василев Киров Мария Милкова Илиева Антоанета Симеонова Стоянова Петър Георгиев Пандърски… 23.05.2023 Пазарджик
Изх. 24-15663/22.05.2023 Йордан Костадинов Петров Мария Йорданова Йорданова Василка Йорданова Николова Стоил Костадинов… 23.05.2023 Пазарджик
Изх. 24-15674/22.05.2023 Сандо Йосифов Методиев 23.05.2023 Пазарджик
Изх. № 24-15657-22.05.2023г. До: Наследници на Самуил Аспарухов Мошинов: АСПАРУХ АЛЕКСИЕВ МОШИНОВ 23.05.2023 Ямбол
Изходящ № 24-15813-23.05.2023 г. До: Собствениците на поземлен имот с идентификатор 54273.501.687 съставляващ УПИ III-416, кв.37 по… 23.05.2023 Шумен
Изходящ № 24-15733-23.05.2023г. До: собствениците на поземлен имот с идентификатор 44032.501.364 по КК на с. Лозево 23.05.2023 Шумен
Изходящ № 24-15793-23.05.2023 Дo: Наследници на Исмаил Исмаилов Изетов Наследници на Исмаил Изетов Мехмедов 23.05.2023 Шумен
Изх. № 24-15422-19.05.2023 г. ДО ЦВЕТАН ПЕТРОВ ЦЕКОВ ДО МИТКО ПЕТКОВ МИКОВ ДО ПЕТЪР КАМЕНОВ ПЕТРОВ ДО БОРИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ… 22.05.2023 Видин
Изх. № 24-15409-19.05.2023 г. ДО КАМЕН АНГЕЛОВ СПАСОВ ДО СНЕЖАНКА ВЕЛКОВА СПАСОВА 22.05.2023 Видин
Изх. № 24-15414-19.05.2023 г. ДО ТОДОР САВОВ ТОДОРОВ ДО ЖЕЛЬО ГЕОРГИЕВ РАДКОВ 22.05.2023 Видин
Изх. № 24-15527-19.05.2023 г. ДО АНТОНИЯ САВЧЕВА ГР. ГАБРОВО
22.05.2023 Стара Загора
Изходящ № 24-15530-19.05.2023 г. ДО МАРИЯ ЙОСИФОВА ГР. СТАРА ЗАГОРА 22.05.2023 Стара Загора
Служебна бележка изх.№ 22-159-19.05.2023 Включен в преписки: 01-253381-04.05.2023 г. ДО: ИВАН БОРИСОВ НИКОЛОВ ЖАНА ИВАНОВА НИКОЛОВА НОРА ИВАНОВА НИКОЛОВА 22.05.2023 Бургас
Изходящ № 24-12118-22.05.2023 г. ДО КРАСИМИР ПЕТРОВ КАЛАЙДЖИЕВ ДО СВЕТОСЛАВ ТОДОРОВ КАЛАЙДЖИЕВ 22.05.2023 Пловдив
Изх. № 24-15561-22.05.2023 ГЕОРГИ АТАНАСОВ ПРАМАТАРОВ 22.05.2023 Благоевград
Изх. № 24-15563-22.05.2023 ДАНИЕЛА БОГДАНОВА ЦОНКОВА БОРИС КИРИЛОВ ПЕТРОВ ВАСИЛ ПЕТРОВ ИЛЧЕВ ЛЮБОМИР ПЕТРОВ ИЛЧЕВ МАРИЙКА… 22.05.2023 Благоевград
Изх. № 24-15560-22.05.2023 ТОДОР ПЕТРОВ БЕЗЕВ АННА ПЕТРОВА БЕЗЕВА 22.05.2023 Благоевград
Изх. № 24-15568-22.05.2023 ОЛГА СТОЙНЕВА КАРРА 22.05.2023 Благоевград
Изх. № 24-15490/19.05.2023 г. ГЕНОВЕВА ДАНЧЕВА МАРИНОВА /като н-к на Данчо Георгиев Йорданов/ 22.05.2023 Добрич
Изходящ № 24-10582-03.04.2023г. ДИАНА СПАСОВА СПАСОВА 22.05.2023 Сливен
Изходящ № 24-14731-12.05.2023г. До: ЙОРДАН РУМЕНОВ ВАСИЛЕВ До: РАЕНА РУМЕНОВА ТОДОРОВА До: ЕВГЕНИЯ ВЕНЕЛИНОВА ДИМОВА До: МАРИЯ… 22.05.2023 Сливен
Изх. № 24-12156-19.04.2023г. 1. МЕХМЕТ ИБРАХИМ КАРАМОЛЛА – Наследници 1.1. АХМЕТ МЕХМЕТ КАРАМОЛЛА – Наследници 1.1.1. ИСМАИЛ… 22.05.2023 Кърджали
Изх. № 24-15574-22.05.2023 НАСКА ЛИЛОВА ДЕРВИШЕВА АДИЛЕ ИБРЕИМОВА БАРЗЕВА 22.05.2023 Благоевград
Изх. № 24-15575-22.05.2023 ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ АТАНАСОВ 22.05.2023 Благоевград
Изх. № 24-15578-22.05.2023 МАРИАНА ТОДОРОВА ДИЧЕВА 22.05.2023 Благоевград
Изходящ № 24-14605-12.05.2023 г. КОРНЕЛИЯ НАЙДЕНОВА СЪБЕВА ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА ВЛАДИМИР ИВАНОВ ВАСИЛЕВ ХРИСТИНА ИВАНОВА… 22.05.2023 Ловеч
Изходящ № 24-15505-19.05.2023 г. ПЛАМЕН ИВАНОВ 22.05.2023 Ловеч
Изх. № 24 – 15369 - 18.05.2023г. „ВИЯС И ОБРАС ИНТЕРНАСИОНАЛЕС” ООД РОМАН ЯНУШ АЛУРКОВ РАДОСЛАВА МЛАДЕНОВ СЛАВЯНОВА ЦВЕТОМИР МАРИНОВ… 22.05.2023 София - град
Изх. № 24-15381 - 18.05.2023г. ЦВЕТАНКА МИЛАНОВА СТРАШИМИРОВА 22.05.2023 София - град
Служебна бележка 22-160-22.05.2023 МАНОЛ НЕДЕЛЧЕВ БРАДИЧКОВ 22.05.2023 Бургас
Изходящ № 24-12999-26.04.2023 г. ДО: МИЛЕНА МАРИНОВА КОЛЕВ ДО: РАДОСТИН ПЛАМЕНОВ КОЛЕВ 22.05.2023 Русе
Изх. № 24-9571-23.03.2023 ДО: ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВА МАКСИМОВА 22.05.2023 Кюстендил
Изх.№ 24-12336-20.04.2023 Христо Николов Николов 22.05.2023 Монтана
Изх. № 24-15528-19.05.2023г. ПЛАМЕН ЛЮБОМИРОВ ИГНАТОВ 19.05.2023 Плевен
Изходящ № 24-15066-16.05.2023 г. ДО: СТАНКА АСЕНОВА ПЕТКОВА 19.05.2023 София - град
Изходящ № 24-15305-18.05.2023 г. АННА ИВАНОВА МИРКОВСКА 19.05.2023 Видин
Изходящ № 24-15379-18.05.2023 г. До: ИЛИЯ СЛАВОВ ДЖИДЖОВ 19.05.2023 Пловдив
Изходящ № 24-15389-18.05.2023 г. До: ИВАН ЙОСИФОВ ЗЕКОВ До: ЦВЕТАНА ЙОСИФОВА ПАВЛОВА 19.05.2023 Пловдив
Изходящ № 24-15386-18.05.2023 г. До: ДИМИТЪР ЛЮДМИЛОВ ВАСИЛЕВ До: АЛЕКСАНДЪР ЛЮДМИЛОВ ВАСИЛЕВ 19.05.2023 Пловдив
Изходящ № 24-15303-18.05.2023 г. Елена Маринова Йосифова 19.05.2023 Пловдив
Изх. № 24-15307-18.05.2023 г. Бистра Ангелова Колева 19.05.2023 Пловдив
Изх. № 24-12315-20.04.2023г. ДИМИТЪР ЙОВЧЕВ ДИМИТРОВ 19.05.2023 Търговище
Изх. № 24-12318-20.04.2023г. ДИМИТЪР ЙОВЧЕВ ДИМИТРОВ 19.05.2023 Търговище
Изх. № 24-12334-20.04.2023г. РОСЕН СТЕФАНОВ СПАСОВ 19.05.2023 Търговище
Изх. № 24-15404-19.05.2023 КРАСИМИР ВЕСЕЛИНОВ МАЛАМОВ ИЛИАНА ВЕСЕЛИНОВА ЛАЗАРОВА 19.05.2023 Благоевград
Изх. № 24-15415-19.05.2023 КОСТАДИН КИРИЛОВ МАРКОВ ВИОЛЕТА БОГДАНОВА ЕЖКОВА СЛАВЕЙКА БОГДАНОВА ПЕТКОВА НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ДАМЯНОВ 19.05.2023 Благоевград
Изх. № 24-15416-19.05.2023 ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ МАРКОВ 19.05.2023 Благоевград
Изх. № 24-15257-17.05.2023г. ЦВЕТАНКА ДИМИТРОВА ДОЧЕВА АГЛИКА ГЕОРГИЕВА ДОЧЕВА 19.05.2023 София - град
Изходящ № 24-15466-19.05.2023 г. Г-ЖА РАСИМЕ ШЕФКЕТОВА ХОДЖОВА 19.05.2023 Смолян
Изходящ № 24-15464-19.05.2023 г. Г-ЖА СИЛВИЯ ТИХОМИРОВА КАЗАКОВА 19.05.2023 Смолян
Изходящ № 24-15457-19.05.2023 г. Г-Н ПЛАМЕН АНДРЕЕВ КАРАМИТЕВ 19.05.2023 Смолян
Изходящ № 24-15184-17.05.2023 г. ДО ГЕОРГИ ПЕТРОВ БОЯНОВ 19.05.2023 София - град

slogan bg