Премини към основното съдържание

ИНЖ. ПЛАМЕН АНДРЕЯНОВ ПЕТКОВ

ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР
да
Тип
Физическо лице
Партиден №
3139
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
Адрес
ж.к.Изток, бл.74, вх.В, ет.4, ап.24
Телефон
0887909005
Email
plamen.petkov.91@gmail.com

slogan bg