Премини към основното съдържание

ИНЖ. ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

Тип
Физическо лице
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
СТАРА ЗАГОРА
Email
desi126@abv.bg
Дата на изтичане на срока на преминат курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация

slogan bg