Премини към основното съдържание

ИНЖ. АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ГЕЧЕВ

ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР
да
Тип
Физическо лице
Партиден №
1458
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
ЛОВЕЧ
Адрес
ул. "Георги С. Раковски" №20, ет.1

slogan bg