Премини към основното съдържание

ИНЖ. СИМЕОН ЕНЧЕВ МОНЕВ

ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР
да
Тип
Физическо лице
Партиден №
3270
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
НОВА ЗАГОРА
Адрес
ул. Янко Сакъзов № 8
Телефон
0889 211 858
Email
s_monev@abv.bg

slogan bg