Премини към основното съдържание

"ГЕОКАД - 93" ЕООД

ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР
да
Тип
Юридическо лице или ЕТ
Партиден №
1823
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
СОФИЯ
Адрес
ул. "Отец Паисий" № 96
Телефон
9313017;8319001
Email
geocad@mail.bg

slogan bg