Премини към основното съдържание

ЕТ "КРАСИМИР ВАСИЛЕВ - МАРК"

ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР
да
Тип
Юридическо лице или ЕТ
Партиден №
1500
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
СОФИЯ
Адрес
ул. "Жолио Кюри" №1, бл.38, ап.4
Телефон
0887762379;9431896
Email
mark@bitex.bg
Fax
9431896

slogan bg