"ТРАНСГЕО" ЕООД

Версия за печатВерсия за печат
ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР: 
да
Тип: 
Юридическо лице
Партиден №: 
746
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР: 
21.11.2019
Нас. място за кореспонденция: 
СОФИЯ
Адрес за кореспонденция: 
бул. „Александър Малинов” № 80А
Телефон: 
8310131,4003394
Имейл: 
office@transgeo-bg.com
Факс: 
4003395