Премини към основното съдържание

"ТРАНСГЕО" ЕООД

ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР
да
Тип
Юридическо лице или ЕТ
Партиден №
746
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
СОФИЯ
Адрес
бул. „Александър Малинов” № 80А
Телефон
028310131, 0894 493 821
Email
office@transgeo-bg.com
Fax
4003395

slogan bg