Премини към основното съдържание

"ТРАНСГЕО" ЕООД

ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР
да
Тип
Юридическо лице
Партиден №
746
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
СОФИЯ
Адрес
бул. „Александър Малинов” № 80А
Телефон
8310131,4003394
Email
office@transgeo-bg.com
Fax
4003395

slogan bg