Премини към основното съдържание

ИНЖ. ДОБРИН ВЕСЕЛИНОВ ПЕТКОВ

ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР
да
Тип
Физическо лице
Партиден №
3239
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
СОФИЯ
Email
dob_petkov@abv.bg
Дата на изтичане на срока на преминат курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация

slogan bg