Премини към основното съдържание

ИНЖ. ГАБРИЕЛА КРЪСТЕВА МИТЕВА

Тип
Физическо лице
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
СОФИЯ
Адрес
ул. Св.Св. Кирил и Методий № 146
Телефон
0878 80 88 06
Email
g_miteva@abv.bg
Дата на изтичане на срока на преминат курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация

slogan bg