Премини към основното съдържание

ИНЖ. ХРИСТО МИЛЕВ ДЕЧЕВ

ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР
да
Тип
Физическо лице
Партиден №
2445
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
СОФИЯ
Адрес
ул. „Русалийски проход” № 15, вх. А, ет. 3, ап. 7
Телефон
0878 40 16 00
Email
hristo.dechev@yahoo.com

slogan bg