ИНЖ. ХРИСТО МИЛЕВ ДЕЧЕВ

Версия за печатВерсия за печат
ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР: 
да
Тип: 
Физическо лице
Партиден №: 
2445
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР: 
17.06.2020
Нас. място за кореспонденция: 
СОФИЯ
Адрес за кореспонденция: 
ул. „Русалийски проход” № 15, вх. А, ет. 3, ап. 7
Телефон: 
0878 40 16 00
Имейл: 
hristo.dechev@yahoo.com