Премини към основното съдържание

"ГЕОСПЕЙС" ЕООД

ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР
да
Тип
Юридическо лице
Партиден №
3103
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
ПЛОВДИВ
Адрес
ж.к.Тракия, бл.318, ет.3, ап.10
Телефон
0898263754
Email
weselin_k@yahoo.com

slogan bg