Премини към основното съдържание

ИНЖ. ВЕСЕЛИН АНДРЕЕВ ЦАНКОВ

ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР
да
Тип
Физическо лице
Партиден №
428
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
СОФИЯ
Адрес
ул. "Генерал Суворов" №78Б
Телефон
566012;9555676
Дата на изтичане на срока на преминат курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация

slogan bg