Премини към основното съдържание

ГЕОПРЕЦИЗ ЕООД

ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР
да
Тип
Юридическо лице или ЕТ
Партиден №
2340
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
КАРЛОВО
Адрес
ул. "Кирил и Методий" № 2
Телефон
0335 92585, 0888 612524
Email
geopreciz@abv.bg

slogan bg