Съобщения и графици по производство на Кадастрална карта и кадастрални регистри

 

ВИДИН

ПЕРНИК

ПЛЕВЕН

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

СЛИВЕН

ТЪРГОВИЩЕ