Премини към основното съдържание

ИНЖ. ЕЛИЦА ДИМИТРОВА УЗУНОВА

ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР
да
Тип
Физическо лице
Партиден №
3108
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
Адрес
ж.к. Христо Смирненски, бл. 27 А, вх. Г, ап. 68

Телефон
0883311019
Email
elitsa.uzunova92@gmail.com

slogan bg