ИНЖ. ВЕЛИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ХАРАЛАНОВ

Версия за печатВерсия за печат
ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР: 
да
Тип: 
Физическо лице
Партиден №: 
15
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР: 
10.03.2020
Нас. място за кореспонденция: 
ШУМЕН
Адрес за кореспонденция: 
ул. Съединение, №109, ет.1, офис 11
Телефон: 
0896751188
Имейл: 
velislav@geoprobg.com