Премини към основното съдържание

"КАДАСТЪР-БГ" ООД

ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР
да
Тип
Юридическо лице или ЕТ
Партиден №
3358
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
СОФИЯ
Адрес
ж.к. Връбница, бл. 618, вх.В, ет. 8, офис 1
Телефон
0886 849 236
Email
kadbg@mail.bg

slogan bg