Премини към основното съдържание

"ГЕОЛЪВ" ООД

ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР
да
Тип
Юридическо лице
Партиден №
2863
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
СТАМБОЛИЙСКИ
Адрес
бул. "Търговска" № 58
Телефон
0888486210
Email
geolav@abv.bg

slogan bg