Премини към основното съдържание

"ГЕОПАРТНЕР - ВР."ООД

ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР
да
Тип
Юридическо лице или ЕТ
Партиден №
2931
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
ВРАЦА
Адрес
ж.к.Дъбника бл.3,вх.В, ап.64
Телефон
0886605321
Email
geopartner@abv.bg

slogan bg