Премини към основното съдържание

"ИН СИ БИЛД-ТН" ЕООД

ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР
да
Тип
Юридическо лице или ЕТ
Партиден №
2516
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
СТАРА ЗАГОРА
Адрес
ул. „Любен Каравелов” № 24, вх. Б, ет. 4, ап. 56
Телефон
042 625 199; 0888 937 560
Email
in_si_bild@abv.bg
Fax
042 625 199

slogan bg