Премини към основното съдържание

ГЕО - КАД - ДН 2 ООД

ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР
да
Тип
Юридическо лице или ЕТ
Партиден №
2075
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
ПЛОВДИВ
Адрес
ул. "Капитан Райчо" № 40, ет.5, ап. 28
Телефон
0887 41 41 71
Email
geo_kad_dn2@abv.bg

slogan bg