Премини към основното съдържание

ШУМЕНСКИ КАДАСТЪР ЕООД

ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР
да
Тип
Юридическо лице
Партиден №
353
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
ШУМЕН
Адрес
ул. "Съединение" № 107
Телефон
054/800316;30203
Email
kadsh@icon.bg

slogan bg