Премини към основното съдържание

"ЕКИП - МГ" ООД

ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР
да
Тип
Юридическо лице или ЕТ
Партиден №
2621
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
ХАРМАНЛИ
Адрес
ул. „Рила” № 12
Телефон
0373 / 84 168; 0888 373 469
Email
ekip_m@abv.bg
Fax
0373 / 84 168

slogan bg