Премини към основното съдържание

"ГЕОЦЕНТЪР" ЕООД

ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР
да
Тип
Юридическо лице или ЕТ
Партиден №
2070
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
СОФИЯ
Адрес
ул.Отец Паисий № 47, ет. 2
Телефон
0888 838 773
Email
geocenter@mail.bg
Fax
02/ 988 26 69

slogan bg