Премини към основното съдържание

ИНЖ. КРАСИМИР РОСЕНОВ СОЛЕНКОВ

ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР
да
Тип
Физическо лице
Партиден №
3005
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
СОФИЯ
Адрес
кв.Витоша, ул.Борис Арсов №6, вх.А, ет.2, ап.73

Телефон
0895719511
Email
krasimir_solenkov@abv.bg

slogan bg