Премини към основното съдържание

ИНЖ. ХРИСТО МОЙМИРОВ ГЮРКОВСКИ

ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР
да
Тип
Физическо лице
Партиден №
2403
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
СОФИЯ
Адрес
ул. „Кумата” № 18
Телефон
0887 005 783
Email
hristo.gyurkovski@abv.bg

slogan bg