Премини към основното съдържание

"ИНФРАКОНСТРУКТ" ООД

ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР
да
Тип
Юридическо лице или ЕТ
Партиден №
3062
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
ПЕРНИК
Адрес
ул.Ленински проспект №1, ет.3
Телефон
0897596630, 0898899258
Email
ivo_gajov@abv.bg, galinei@abv.bg

slogan bg