ИНЖ. ЖИВКО ПЕТРОВ ЖЕЛЕВ

Версия за печатВерсия за печат
ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР: 
да
Тип: 
Физическо лице
Партиден №: 
2640
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР: 
04.06.2020
Нас. място за кореспонденция: 
СЛИВЕН
Адрес за кореспонденция: 
ул."Никола Карев" № 3, офис 5
Телефон: 
0887 09 69 50
Имейл: 
zhivko_petrov_zhelev@abv.bg