Премини към основното съдържание

ИНЖ. АНДРЕЙ КРУМОВ СТАНИШКОВ

ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР
да
Тип
Физическо лице
Партиден №
2454
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
Адрес
ул. „Тодор Каблешков” № 2
Телефон
0896 57 75 53
Email
andrejstanishkov@yahoo.com

slogan bg