Премини към основното съдържание

ИНЖ. АНДРЕЙ КРУМОВ СТАНИШКОВ

Тип
Физическо лице
Партиден №
2454
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
ПЕРНИК
Адрес
ул. „Тодор Каблешков” № 2
Телефон
0896 57 75 53
Email
andrejstanishkov@yahoo.com
Дата на изтичане на срока на преминат курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация

slogan bg