ИНЖ. АНДРЕЙ КРУМОВ СТАНИШКОВ

Версия за печатВерсия за печат
ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР: 
да
Тип: 
Физическо лице
Партиден №: 
2454
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР: 
01.07.2020
Нас. място за кореспонденция: 
ПЕРНИК
Адрес за кореспонденция: 
ул. „Тодор Каблешков” № 2
Телефон: 
0896 57 75 53
Имейл: 
andrejstanishkov@yahoo.com