Премини към основното съдържание

"ЕСО Проект" ЕООД

ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР
да
Тип
Юридическо лице или ЕТ
Партиден №
3426
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
СОФИЯ
Адрес
бул. Петко Ю.Тодоров № 24
Телефон
0883 33 09 90
Email
n.y.nikolov@so.bg

slogan bg