Премини към основното съдържание

ИНЖ. ВЕСЕЛИН БОРИСОВ СТРИНСКИ

Тип
Физическо лице
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
СОФИЯ
Адрес
ж.к. "Банишора", ул. "Лада" №1
Телефон
317760;048789130
Дата на изтичане на срока на преминат курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация

slogan bg