Премини към основното съдържание

"СЕМЕРДЖИЕВ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД

ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР
да
Тип
Юридическо лице или ЕТ
Партиден №
3307
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
ВЕЛИНГРАД
Адрес
ул. Гоце Делчев № 13
Телефон
0878 49 46 26
Email
semerdzhieff@gmail.com

slogan bg