Премини към основното съдържание

Сертификация по ISO

Агенция по геодезия, картография и кадастър е внедрила интегрирана система за управление на качеството и сигурността на информацията, която е сертифицирана от акредитиран орган за оценка на съответствието по стандарти ISO 9001:2015 и ISO/IEC 27001:2013.
Обхватът на сертифицираната интегрираната система е 
„Управление на качеството и сигурността на служебната информация и информацията на клиентите на Агенция по геодезия, картография и кадастър при предоставяне на административни услуги при прилагане на законодателство в областта на геодезията, картографията и кадастъра“

 

 

slogan bg