Сертификация по ISO

Версия за печатВерсия за печат

Агенция по геодезия, картография и кадастър е внедрила система за управление на качеството, която е в съответствие с ISO 90001 : 2015 за следния обхват:

"Предоставяне на административни услуги в областта на геодезията, картографията и кадастъра"