Премини към основното съдържание

"ЛАНДИНВЕСТ ВТ" ЕООД

ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР
да
Тип
Юридическо лице или ЕТ
Партиден №
2815
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Адрес
ул. „Алеко Константинов”№ 48
Телефон
062 / 638 442, 0896 775 788
Email
team@landinvest.bg

slogan bg