Премини към основното съдържание

"ГЕОМАП"ООД

ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР
да
Тип
Юридическо лице
Партиден №
2387
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
СОФИЯ
Адрес
ж.к. "Лагера", ул. "Мъглен" № 3
Телефон
954 10 62; 954 44 96; 0888 41 76 07
Email
geomap_geomap@mail.bg

slogan bg