Премини към основното съдържание

ИНЖ. МИЛКО ФИЛИПОВ ЯНЧЕВ

ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР
да
Тип
Физическо лице
Партиден №
2800
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
Адрес
ул. „Преспа” № 13
Телефон
073 88 42 68; 0888 88 79 20
Email
Yankeeltd@abv.bg
Fax
073 88 42 68

slogan bg