Премини към основното съдържание

ЕТ "РУМЕН ГЕОРГИЕВ - ГЛОБАЛ ГЕО"

ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР
да
Тип
Юридическо лице
Партиден №
586
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
СТАРА ЗАГОРА
Адрес
ул. "Г.С.Раковски" №144А, ет.4, ап.52
Телефон
042/603409;0888831707
Email
global_geo@abv.bg
Fax
042/603409

slogan bg